VẪN CHỈ LÀ CHIỀU TRÒ CŨ “ĐÊ HÈN” DIỄN LẠI CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Gần đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện bài viết của Nguyễn Ngọc Già với tiêu đề: Tội danh không tưởng trong BLHS” đã xuyên tạc về dân chủ và công tác lập pháp ở nước ta. Tuy nhiên, sự thật và thực tiễn của đất nước ta đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của y, bởi vì:

Thứ nhất, không thể phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ là rất rõ ràng và không ai có thể bóp méo, xuyên tạc. Tại Tuyên ngôn độc lập, đọc trong ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, Nhà nước tổ chức cho nhân dân ta (không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo…) bầu cử tự do với hình thức phổ thông đầu phiếu năm 1946. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ và quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới.

Toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước Việt Nam đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở tất cả các cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ hai, không thể xuyên tạc về công tác lập pháp ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng công tác lập pháp luôn được nâng cao chất lượng, hiệu quả theo Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Hệ thống pháp luật được xây dựng nhất quán, đồng bộ và luôn được hoàn thiện theo đúng Hiến pháp và các chương trình xây dựng pháp luật đã được Quốc hội đề ra. Chúng ta luôn kiên định, kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn, âm mưu phá hoại, gây bất ổn xã hội bằng cách phá hoại quá trình lập pháp của nước ta. Chẳng hạn, như Nguyễn Ngọc Già hay lực lượng nhân danh dân chủ, xã hội dân sự, thậm chí lợi dụng các tổ chức quốc tế để gây sức ép đòi bỏ Điều 117 về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay Điều 331 về  “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thực tế cho thấy, những điều khoản nêu trên là phù hợp với các công ước quốc tế, yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam và tương đồng với luật pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiến pháp Mỹ quy định: Tòa án tối cao được phép đưa ra những trừng phạt pháp lý khi phát hiện báo chí có hành vi phá hoại, lăng nhục, vu khống, xúc xiểm nhà nước, xã hội và cá nhân. Hay Bộ luật Hình sự của CHLB Đức cũng quy định tội “Tuyên truyền bất hợp pháp”.

Như vậy, sự thật về tình hình dân chủ và công tác lập pháp ở Việt Nam hoàn toàn trái ngược với những gì mà Nguyễn Ngọc Già đề cập trong bài viết. Rõ ràng, Nguyễn Ngọc Già đã cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Sự xuyên tạc trắng trợn, vô lý và thâm độc của Nguyễn Ngọc Già tuy chỉ là chiêu trò cũ đê hèn diễn lại, song cần phải được vạch trần, lên án và loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẪN CHỈ LÀ CHIỀU TRÒ CŨ “ĐÊ HÈN” DIỄN LẠI CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.