Vẫn là sự xuyên tạc của Đỗ Ngà

Đã là con người ai cũng có tình cảm giành cho gia đình, gốc tích tổ tiên; tình yêu giành cho quê hương đất nước, nơi chôn nhau cắt rốn; dù có đi bất cư đâu làm bất cứ công việc gì con người cũng luôn hướng về nguồn cội, trong suy nghĩ và việc làm luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình người thân, quê hương đất nước mình; điều này đã trở thành quy tắc đạo đức, giá trị chuẩn mực chung của xã hội loài người. Thế nhưng, lại có những kẻ như Đỗ Ngà “quái gở, dị dạng” về suy nghĩ, luôn có những lời nói và việc làm đi ngược lại những chuẩn mực chung ấy; Y thường xuyên viết bài chống lại Nhà nước và lợi ích của dân tộc Việt Nam là nơi tổ tiên dòng tộc của Y đã gắn bó lâu đời. Điển hình là bài “Cơ hội lưu danh sử sách vẫn đang nằm trong tay những người cs” đăng trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu với ý đồ phá hoại Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Y kêu gọi “sự chuyển biến tư tưởng từ bên trong ĐCS” và cho rằng “những ai đả đảo được ĐCS người đó sẽ được vinh danh như vĩ nhân cứu nguy dân tộc và được lịch sử ngàn đời ghi nhận”. Đây là, suy nghĩ “quái gở, dị dạng” cất lên những tiếng kêu không giống người của Đỗ Ngà bởi vì:

Thứ nhất, tất cả người dân Việt Nam và những ai yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế toàn giới đều biết. Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước lầm than, cả dân tộc Việt Nam sống trong kiếp nô lệ ngựa trâu, chịu muôn vàn đau khổ, nhục nhằn dưới hai tầng áp bức bóc lột. Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã đứng lên đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành độc lập cho dân tộc và quyền làm chủ cho nhân dân và bây giờ dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đang vững bước trên con đường đổi mới; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tất cả người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước đang bằng những hành động thiết thực của mình góp phần cùng với Đảng và cả hệ thống chính trị đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng năm châu. Chỉ có những kẻ suy nghĩ “quái gở, dị dạng” như Đỗ Ngà mới có lời nói và việc làm phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, hạt nhân lãnh đạo của cách mạng Việt Nam; phá hoại sự ổn định chính trị, xã hội của đất nước và tương lai tươi sáng của cả dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, từ xuất phát điểm là những suy nghĩ sai lầm, Đỗ Ngà đã lẫn lộn ngộ nhận giữa tốt thành xấu, trái thành phải, sai thành đúng, ác thành thiện, hại dân, hại nước thành “ích nước, lợi dân”, yêu nước với phá hoại Tổ quốc, vinh danh với tiếng nhơ muôn đời. Với những kẻ mắc sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lại nghĩ là đang “chiến đấu vì dân, vì nước, tìm đường đi mới đúng đắn hơn cho dân tộc”; hay đang ngộ nhận về chân lý, là lẽ phải khi mặc định cho rằng, nếu không thay đổi chế độ thì đất nước sẽ lụn bại, không phát triển được, thậm chí loạn lạc, bị diệt vong. Rõ ràng, đó là những kẻ bán nước hại dân, tội nhân thiên cổ, để lại tiếng nhơ muôn đời, đáng bị lên án, phỉ nhổ thì Đỗ Ngà lại gọi những đối tượng này là “vĩ nhân cứu nguy dân tộc và được sử sách ngàn đời ghi nhận”.

Như vậy có thể khẳng định, Đỗ Ngà chỉ là một kẻ có suy nghĩ “quái gở, dị dạng” cất lên những tiễn kêu lạc loài đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức, giá trị chung của nhân loại; làm những việc sai trái, hại dân, hại nước để lại tiếng nhơ muôn đời; nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.