Vô liêm sỉ của kẻ lạc lõng

Trên mạng xã hội “Danlambao” đăng bài viết “Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ của tác giả “Cánh dù lộng gió”. Bài viết đã tìm mọi cách để xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. Bài viết thể hiện sự thiếu hiểu biết về lịch sử truyền thống của dân tộc Việt Nam. Để cho bộ phận bồi bút này hiểu rõ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đối với cách mạng, xin dẫn chứng mấy vấn đề sau.

1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã giành thắng lợi to lớn.

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn về một mối, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước năm 1975; đấu tranh giành thắng lợi chống xâm lược ở biên giới Tây Nam trong những năm 1975 – 1978 và biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979.

Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng và bị tan rã, nhưng chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta vẫn đứng vững và phát triển, là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả dân tộc Việt Nam.

Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,  đây là nguyên tắc đảm bảo cho Đảng tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo Nhà nước và xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – con đường duy nhất đúng, đảm bảo cho Việt Nam tiến lên ấm no, tự do, hạnh phúc, đó là sự lựa chọn khách quan, hợp quy luật của lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm Đảng trong sạch, vững mạnh, qua đó các thế lực thù địch và phần tử cơ hội không còn đất để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Như vậy, những thành tựu trên đây là bằng chứng lịch sử không thể chối cãi được. Thế nhưng, chính những điều này đã làm cho một số người đứng, ngồi không yên, không còn đủ minh mẫn để làm người lương thiện nữa và trở thành những kẻ phản dân, hại nước.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng không làm mất dân chủ trong xã hội mà ngược lại bảo đảm cho dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, có thời kỳ đã tồn tại 3 đảng, song chỉ duy nhất Đảng Cộng sản do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong mọi thời kỳ. Với mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngoài ra Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác. Cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như bài viết của Cánh dù lộng gió đã xuyên tạc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giành được những thành tựu to lớn qua các thời kỳ cách mạng, đồng thời đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó là độc lập, tự do cho Tổ quốc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia, dân tộc khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến, lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị – xã hội, của các đoàn thể, lắng nghe, đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Vậy mà, Cánh diều lộng gió cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận mọi thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn dân tộc ta đã giành được, gán ghép cho Đảng Cộng sản Việt Nam là vi phạm dân chủ, nhân quyền. Mọi người đều nhận rõ bộ mặt thật của chúng, đang quay lưng phản bội lại dân tộc Việt Nam, hằn học với sự phát triển của đất nước, quên bổn phận bảo vệ Tổ quốc của mình, chứng tỏ đây chỉ là loại lưu manh, giả danh trí thức mà thôi. Vì vậy, mọi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin theo những luận điệu sai trái của chúng, và hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Vô liêm sỉ của kẻ lạc lõng

 • 20 Tháng Tám, 2017 at 1:53 chiều
  Permalink

  châm ngôn mà Mac thích: “nghi ngờ tất cả”.

  Reply
 • 23 Tháng Tám, 2017 at 10:21 sáng
  Permalink

  đổi trắng thay đen, dựng chuyện, xuyên tạc sự thật là những thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường dùng để chống phá Đảng, Nhà nước, bạn đọc cần tiếp tục vạch rõ chân tướng của nó

  Reply
 • 23 Tháng Tám, 2017 at 10:26 sáng
  Permalink

  xuyên tạc sự thật là thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, bài viết đã vạch rõ chân tướng của nó. Đúng là rất vô liêm sỉ

  Reply
 • 24 Tháng Tám, 2017 at 6:57 sáng
  Permalink

  bài viết thể hiện tính chiến đấu , cách viết có cơ sở lý luận vfa thực tiễn , thuyết phục cao

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.