Vũ Đông Hà “Có mắt nhưng không tròng”

Gần đây, trên mạng xã hội Vũ Đông Hà có bài viết: “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm”. Nội dung bài viết nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung bài viết này chứng tỏ Vũ Đông Hà là kẻ “có mắt không tròng”. Sao Vũ Đông Hà có mắt mà nhìn không thấy? hoặc là Y cố tình diễn trò lừa bịp, cần phải vạch trần những chiêu trò bẩn thỉu của Y.

Một là, Vũ Đông Hà xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định: Chế độ dân chủ ở nước ta do nhân dân làm chủ, trong đó quyền lực chính trị – xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành dân chủ rộng rãi đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Thực tiễn cho thấy, gần chín mươi năm qua, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi đó là do nhân dân Việt Nam có một nền dân chủ thực sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó không ai có thể phủ nhận được.

Hai là, Vũ Đông Hà phủ nhận nền giáo dục ở Việt Nam.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá là nước có những thành tựu đáng kể về giáo dục, đào tạo so với nhiều nước có thu nhập tính theo đầu người tương đương. Đồng thời, đã hoàn thành mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ năm 2010; xây dựng được một hệ thống giáo dục đầy đủ các cấp học ở mọi vùng, miền với nhiều loại hình trường lớp với số lượng học sinh đến trường ở các cấp ngày một tăng; đã thực hiện xã hội hóa để huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế cho giáo dục và đào tạo. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo ngày càng tăng, với cơ cấu tăng chi cho những nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới chương trình, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường giáo dục miền núi; đã thực hiện nhiều chính sách công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với trẻ dân tộc thiểu số, trẻ ở vùng khó khăn; đã đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản mà Chiến lược phát triển giáo dục đề ra; đã và đang khắc phục, chấn chỉnh những yếu kém trong giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học có hiệu quả.

Chỉ nêu hai vấn đề đó cũng đủ cho thấy Vũ Đông Hà là kẻ “có mắt nhưng không tròng”, sự hận thù đó đã làm mắt Y mù lòa và biến Y trở thành kẻ phản nước, hại dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Vũ Đông Hà “Có mắt nhưng không tròng”

 • 28 Tháng Chín, 2018 at 7:05 sáng
  Permalink

  những thành quả của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận. Thành quả ấy được cả thế giới công nhận. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

  Reply
 • 28 Tháng Chín, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Cùng với tăng trưởng kinh tế, trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã chú ý đến việc thực hiện chính sách công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện một bước đáng kể. Hệ thống giáo dục quốc dân được cải thiện và có nhiều chuyển biến tích cực, xu thế hội nhập thế giới và hợp tác sâu rộng trong giáo dục được chú trọng và ngày càng hoàn thiện, bắt kịp xu thế phát triển giáo dục của thế giới. Hành vị xuyên tạc của Vũ Đông Hà là bịa đặt, ngoa ngôn, bỉ ổi.

  Reply
 • 28 Tháng Chín, 2018 at 9:19 sáng
  Permalink

  Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định: Chế độ dân chủ ở nước ta do nhân dân làm chủ, trong đó quyền lực chính trị – xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vậy mà Vũ Đông Hà lại xuyên tạc, bóp méo chế độ dân chủ ở nước ta. Thật đúng là “Vũ Đông Hà “Có mắt nhưng không tròng””.

  Reply
 • 28 Tháng Chín, 2018 at 3:57 chiều
  Permalink

  Những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay là không thể phủ nhận. Những kẻ như Vũ Đông Hà cố tình xuyên tạc, bại đặt sự thật cần phải bị lên án và trừng trị

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:01 sáng
  Permalink

  Mỗi người nên tự hào mình là công dân nước Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trong đất nước anh hùng.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 2:20 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:07 chiều
  Permalink

  Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại cho đất nước được hòa bình, độc lập, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 9:29 sáng
  Permalink

  Những chiêu trò xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam như Đông Hà không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Từ bản chất căm thù cộng sản đến xương tủy của bọn phản động nên chúng không bao giờ thừa nhận và cũng không bao giờ mong dân ta được bình yên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, chúng ta không nghe, tin theo và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc thành quả cách mạng mà bọn phản động như Đông Hà đang tuyên truyền!.

  Reply
 • 3 Tháng Mười, 2018 at 7:02 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Vũ Đông Hà là hoàn toàn sai trái và phản động!

  Reply
 • 5 Tháng Mười, 2018 at 9:33 sáng
  Permalink

  Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Mọi sự xuyên tạc của Vũ Đông Hà về giáo dục Việt Nam hoàn toàn là sai trái, phản động.

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 9:08 sáng
  Permalink

  Chế độ dân chủ nhân dân, nay là dân chủ XHCN do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc. Chế độ đó đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử và phát triển cùng với nền văn minh nhân loại. Toàn thể dân tộc Việt Nam không cho phép bất cứ ai, với bất cứ lý do gì để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội mà cả dân tộc đã đổ không biết biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu để giành và bảo vệ chế độ đó.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.