Xuyên tạc sự thật là có tội với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Ngày 5/9/2017, trên trang mạng xã hội “Dân làm báo”, tác giả Hải Âu đã phát tán bài viết “Phải chăng Đảng Cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?”. Với những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật như: “Cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những đối trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến vị thế của độc tài, tàn bạo của đảng” và cho rằng: “công giáo luôn có mưu cầu hòa bình, công lý, và sự thật, nhưng đây chính là điểm mà cộng sản không hề muốn thấy”. Đặc biệt Hải Âu còn xuyên tạc: “Cộng sản huy động thành phần cựu chiến binh, hội phụ nữ và những đối tượng bất hảo gây hấn, bạo động, đập phá đánh đập những gia đình công giáo tại Nghệ An”. Nội dung trên hoàn toàn là những lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật, không phản ánh trung thực, khách quan đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và thực tiễn tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Thứ nhất, Việt Nam là một nước đa tôn giáo, nhưng đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Người không hề có sự phân biệt đối xử giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa người có đạo và người không có đạo. Người chỉ rõ, đồng bào lương hay giáo đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự nghiệp cách mạng là việc lớn, 1à sự nghiệp chung không phải chỉ của một hai người. Vận dụng, phát triển quan điểm của Người, từ luận cương cách mạng tư sản dân quyền năm 1930 đến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; từ Nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945 cho đến các bản Hiến pháp, Đảng, Nhà nước ta đều nhất quán tư tưởng về quyền tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Thực tiễn 72 năm qua đã minh chứng, việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước hết, từ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo, việc thể chế hóa bằng các chính sách, quy định cụ thể đã được thực hiện tốt. Hiện nay, Việt Nam cho phép thành lập Học viện Công giáo, xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Năm 2015, Nhà nước đã công nhận “Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jesu Kito” là tôn giáo thứ 14 ở Việt Nam hiện nay; đồng thời, Nhà nước cũng đã công nhận các tổ chức tôn giáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Một điểm nữa, khẳng định rõ hơn chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là việc có nhiều hơn những người theo tôn giáo được kết nạp Đảng. Văn kiện Đại hội XII chỉ rõ: “Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nữ, trí thức, học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, người lao động trong các thành phần kinh tế và chủ doanh nghiệp tư nhân tăng hơn so với khóa trước”.

Thứ hai, đồng bào công giáo Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định: Đồng bào Công giáo và Giáo hội Công giáo Việt Nam là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài, chung tay xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về tôn giáo và công tác tôn giáo, trong đó có vấn đề đại đoàn kết tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1.Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3.Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 khẳng định: “Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; và nghiêm cấm “Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo”.

Như vậy, những minh chứng trên thể hiện rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta là nhất quán, với mục tiêu là đoàn kết đồng bào tôn giáo vào trong khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng chung của đất nước chứ không như những luận điệu sai trái, dựng chuyện để xuyên tạc sự thật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các hành vi, luận điệu sai trái của Hải Âu và các thế lực thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Xuyên tạc sự thật là có tội với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

 • 27 Tháng Chín, 2017 at 2:44 chiều
  Permalink

  Ở nước ta mọi tổ chức tôn giáo được được tôn trọng và mọi người dân đều có quyền được hoạt động tin ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Viêt Nam. Chúng ta lên án và đề nghị Nhà nước xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta.

  Reply
 • 27 Tháng Chín, 2017 at 2:46 chiều
  Permalink

  Cần xử lý mọi cá nhân lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

  Reply
 • 27 Tháng Chín, 2017 at 4:23 chiều
  Permalink

  hoan nghênh tự do tôn giáo.

  Reply
 • 5 Tháng Mười, 2017 at 9:26 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, những lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật của Hải Âu hoàn toàn không phản ánh trung thực, khách quan đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và thực tiễn tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.