Ý đồ đen kịt “bẻ đũa từng chiếc”

Đăng Văn

Xuyên suốt trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch là từ nói xấu, bôi nhọ, kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, chia rẽ nhân dân với Đảng, Đảng với nhân dân, với dân tộc, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Họ luôn miệng rêu rao: “Đảng Cộng sản Việt Nam …là kẻ phản động, chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong nhân dân”. Thực chất đây là luận điệu vu cáo rất thâm độc, với thủ đoạn thấp hèn, xấu xa của những nhà “dân chủ”, nhằm mục tiêu chiếm đoạt lẽ phải. Họ cố tình đổ vấy cho Đảng là người vu cáo họ, áp đặt tội lỗi cho họ chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong dân.

Vì sao các nhà dân chủ lại giở ra trò tinh vi, quái đản như vậy? Vì họ biết rằng, từ lâu chính họ đã rất lo ngại trước sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân; nếu Đảng và nhân dân đoàn kết thì họ không thể có cách gì để chống phá. Và họ cũng thừa biết rằng, từ khi thành lập đến nay Đảng luôn chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết, coi đoàn kết là sức mạnh của Đảng, của dân tộc để tạo nên sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù; đoàn kết đã làm cho Đảng lớn mạnh, làm cho dân tộc hùng cường. Cho nên, mục tiêu của họ là bằng mọi giá phải phá hoại tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, nếu đặt được mục tiêu đó thì Việt Nam sẽ lâm vào thảm họa “nồi da xáo thịt”, suy yếu và tan rã. Thực ra, mưu đồ đó cũng chẳng có gì xa lạ trong những mưu đồ chống phá Việt Nam, mà ta có thể chỉ mặt, đặt tên, gọi nó là ý đồ “bẻ đũa từng chiếc”.

Sinh thời, Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, để chỉ ra giá trị, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết. Và Người đã dạy cho chúng ta bài học về sức mạnh đoàn kết; đó là một đảng, một dân tộc biết đoàn kết lại thì như một bó đũa, bền vững và có sức mạnh vô cùng. Nhưng, nếu bị mắc mưu địch, chia rẽ, mất đoàn kết thì ngay lập tức chúng sẽ thực hiện mưu đồ đen tối nhất là “bẻ đũa từng chiếc”, lúc đó bó đũa chỉ còn là những chiếc đũa trơ trọi, gãy dập, què cụt không còn ý nghĩa.

Nhận thức được điều đó, Đảng và nhân dân đã luôn mài sắc ý chí cảnh giác, luôn chỉ thẳng, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, thù địch, phản động để đảng viên, nhân dân nhận biết và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn quỷ quyệt của chúng nhằm tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, trong nhân dân.

Trước khi kết thúc, xin bàn thêm với các nhà “dân chủ” về câu hỏi “Thử nghĩ, mang gạo, vượt gian khổ, đem cái chữ, đem ánh sáng văn minh nhân loại đến cho mọi người, cùng chia sẽ và yêu thương là “gây mất đoàn kết dân tộc” thì cách nào giữ đoàn kết dân tộc”?

Nếu việc các ngài làm với động cơ vô tư, trong sáng như bản chất “thiện nguyện” vốn có của nó thì đó là hành động đẹp, việc làm tốt để góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết dân tộc; là hành động, việc làm tốt cần được tôn vinh dù ở bất cứ chế độ nào. Và đã làm việc tốt thì cũng xin đừng than thở, kể công làm chi, mà sớm mang bệnh thành tích, người xưa từng dạy: “Nhớ câu kiến ngãi bất vi. Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

Nhưng, đáng tiếc việc làm của các ngài là để lôi kéo, dụ dỗ, kích động, chia rẽ nhân dân, chính là việc làm “gây mất đoàn kết dân tộc”, chính các ngài đã lợi dụng diễn đàn “dân chủ”, lợi dụng “thiện nguyện” để cơ hội chính trị, thực hiện mưu đồ “bẻ đũa từng chiếc”, nên không được nhân dân đón đợi, tán dương mà còn bị lên án, ngăn chặn, không cho “ngựa quen đường cũ” phá hoại tinh đoàn kết dân tộc, gắn kết cộng đồng, gây tổn hại, đau thương cho dân tộc.

Nếu có lòng tốt, xin mời các ngài cứ đến vùng sâu, vùng xa để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân; cầm tay chỉ việc cho dân biết cách làm ăn, biết cách làm giàu như bộ đội, công an và các thầy cô cắm bản vẫn thường làm, chắc đồng bào sẽ vui lòng đón nhận và cảm ơn các ngài. Hỡi các ngài “ngồi trong lâu đài” đứng chỉ tay năm ngón hãy làm nhiều hơn nói, Mọi người đang muốn “xem các ngài làm thay vì phải nghe các ngài phán”. Thôi nhé, goodbye./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.