BÔI NHỌ LÃNH TỤ – BẢN CŨ SOẠN LẠI CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN

Như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức đại hội, hội nghị họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn. Và mới đây, trên mạng xã hội có đưa ra cái gọi là Một “danh ngôn” cho thấy tư duy xổi của Hồ Chí Minh của Trần Đắng cũng không phải là ngoại lệ.

Đọc nội dung y đưa ra, chúng tôi thấy Trần Đắng đích thực là kẻ bất nhân, bất nghĩa. Trần Đắng đã bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và một số lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, y lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của các lãnh tụ của Đảng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc rất trắng trợn.

Như chúng ta đã biết, không chỉ nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà cả đối với cả nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người là một nhà văn hoá lớn, đã kết hợp giá trị Đông – Tây và giá trị đạo đức tốt đẹp của nền văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam biểu trưng cho một trình độ đạo đức mới – giá trị văn hóa đạo đức. Giá trị văn hóa đạo đức của Người định hướng các quan hệ đạo đức, ứng xử giữa con người và con người, giữa con người và tự nhiên theo hướng chân – thiện – mỹ.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến con người. Chính vì vậy, Người luôn phản đối áp bức, bóc lột, đấu tranh để giải phóng con người khỏi mọi sự tha hoá và luôn ước nguyện giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh luôn là mục tiêu cao nhất, xuyên suốt, trở thành hoài bão trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Người luôn quan tâm sâu sắc đến đạo đức sinh thái. Đạo đức sinh thái là một dạng thức đặc biệt của đạo đức xã hội, là thứ đạo đức được thể hiện trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Trong đạo đức sinh thái, con người với tư cách chủ thể đạo đức luôn chủ động tác động lên tự nhiên một cách có ý thức, có mục đích là mang lại lợi ích về cho mình. Chính vì vậy, Người luôn quan tâm sâu sắc đến vừa phải trồng cây, vừa phải trồng người. Người chỉ rõ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà”. Trồng cây là bản chất đầu tiên của đạo đức sinh thái và trồng người là bản chất đầu tiên của đạo đức xã hội. Tư tưởng này có một tầm chiến lược sâu rộng trong ứng xử đạo đức của con người với tự nhiên và xã hội – hành động văn hóa, đó là giá trị văn hóa đạo đức cao cả của Người.

Ấy vậy mà, Trần Đắng đã cố tình cắt xén thông tin, đưa ra một số ví dụ minh họa từ thời cổ xưa, để gán cho lãnh tụ Hồ Chí Minh như là người gây nên nỗi bất hạnh cho dân tộc Việt Nam – thật là bất nhân, bỉ ổi đến tận cùng. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “BÔI NHỌ LÃNH TỤ – BẢN CŨ SOẠN LẠI CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN

  • 13 Tháng Tư, 2021 at 3:32 chiều
    Permalink

    Bọn phản động lợi dụng các sự kiện, vụ việc nhạy cảm để xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi nhọ uy tín các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.