Chiêu trò “ cũ rích” của Phạm Trần

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã xuất hiện bài viết Tư duy đất sét Nguyễn Phú Trọng của Phạm Trần. Xuyên suốt bài viết, Phạm Trần đã trắng trợn xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mục đích nhằm “tạo hiệu ứng” cổ súy cho những hoạt động chống phá của “đồng bọn” hướng vào công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1. Hãy xem chiêu trò “cũ rích” của Phạm Trần và đồng bọn

Khi đón biết toàn xã hội đang hướng sự chú ý vào quá trình chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phạm Trần đã tung ra nhiều “chiêu trò” hòng bôi nhọ, hạ bệ uy tín người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện cho mưu đồ xấu xa ấy, Phạm Trần đã lượm lặt, cắt ghép, viện dẫn, đưa nhiều thông tin thất thiệt, hòng gây dư luận hoang mang trong xã hội. Y đã trắng trợn xuyên tạc con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng ta trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, nắm được sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Phạm Trần đã hướng mũi nhọn công kích vào những vấn đề nổi cộm, như: đổi mới chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp; phát huy dân chủ trong xã hội… Thực chất, đây là chiêu trò đã quá cũ, một lần nữa được Phạm Trần lặp lại theo kiểu “đến hẹn lại lên”, nhằm hiện thực hóa âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam những năm gần đây. Chúng ta còn nhớ rõ, trước thềm Đại hội XII của Đảng, Phạm Trần và bè lũ của y cũng đã từng tung ra rất nhiều thông tin thất thiệt về tình hình chính trị, xã hội Việt Nam; đánh giá về năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; dự báo, bình phẩm về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng… Mong muốn của chúng nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang, xáo trộn trong dư luận; hạ bệ vai trò của Đảng; gây khó cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội XII. Nhưng bọn chúng đã thất bại ê chề, bởi chân lý luôn đứng về sự thật. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Lần này, khi công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đang được đẩy mạnh, Phạm Trần và những kẻ hiềm khích lại lớn tiếng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang mị dân về việc “đổi mới chính trị”, đẩy mạnh cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chúng rêu rao rằng: Đảng nói “dân chủ” mà dân “không được làm chủ”, chỉ “căng khẩu hiệu” chứ không quyết liệt hành động và suy diễn về một cuộc đấu đá kèn cựa nội bộ “nóng trên, lạnh dưới”… Thế nhưng, thực tế những kết quả thuyết phục đạt được trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” cũng như tinh thần quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phủ nhận hoàn toàn sự bịa đặt trắng trợn ấy của Phạm Trần. Có thể thấy rõ đây là cách làm “cũ rích” của Phạm Trần, hòng “nối giáo” cho các thế lực thù địch. Những luận điệu lèo lá của Phạm Trần không chỉ cũ về cả về nội dung thông tin mà còn cũ về phương thức tiến hành; thậm chí, cũ cả cái “bút danh” của y – kẻ trơ trẽn “sáng tác” ra những nội dung thâm độc phục vụ mục đích chính trị dơ bẩn.

2. Và cái kết thất bại của y

Thực tế cho thấy, thông tin xuyên tạc, bịa đặt dù nguy hiểm, thâm độc đến đâu nhưng cũng sẽ khó gây tác động tiêu cực nếu “trận địa tư tưởng” của chúng ta vững vàng. Sự vững vàng thể hiện ở niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tin vào phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, tự hào về thành quả trong công cuộc đổi mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải tự xây dựng cho mình bức tường thành tự miễn dịch trước mọi thông tin xuyên tạc, xấu độc của kẻ thù, bằng cách tích cực học tập, rèn luyện, công tác. Trong bất luận, cán bộ, đảng viên không được rơi vào cái bẫy của thuyết “giành giật niềm tin” mà các thế lực thù địch cố tình giăng ra.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta cần bám sát, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, cần quán triệt các định hướng lớn: 1) Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; 2) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; 3) Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; 4) Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài; 5) Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; 6) Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Thời gian tới, dự báo Phạm Trần và đồng đảng của y sẽ điên cuồng chống phá, với nhiều chiêu trò tinh vi, nham hiểm, thâm độc hòng phá hoại đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng nhất của toàn đảng, toàn dân ta.  Nhưng, tất cả những chiêu trò ấy chỉ là chút “mây mờ”, sẽ nhanh chóng bị xua tan bởi những luồn gió của chân lý, của sự thật./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Chiêu trò “ cũ rích” của Phạm Trần

 • 1 Tháng Bảy, 2019 at 1:49 chiều
  Permalink

  Phạm Trần và đồng bọn cần bị nghiêm trị trước Pháp luật!.

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2019 at 3:35 chiều
  Permalink

  Phạm Trần đã lượm lặt, cắt ghép, viện dẫn, đưa nhiều thông tin thất thiệt, hòng gây dư luận hoang mang trong xã hội. Y đã trắng trợn xuyên tạc con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng ta trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2019 at 10:40 sáng
  Permalink

  Thành quả của công cuộc đổi mới và những thành tựu về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao chính là cú tát và mặt đám rận chủ “ăn cháo đá bát” như Phạm Trần và đồng bọn.

  Reply
 • 5 Tháng Bảy, 2019 at 2:14 chiều
  Permalink

  Phạm Trần là kẻ “nối giáo” cho giặc

  Reply
 • Pingback:Chiêu trò “ cũ rích” của Phạm Trần |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.