Chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến lên

Ngay sau Hội nghị Trung ương 14 Khóa XI bế mạc (ngày 13/01/2016), trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng trăm bài viết của các phần tử cơ hội phản động có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình nội bộ và công tác nhân sự của Đảng trước thềm Đại hội XII. Bằng các luận điệu vu cáo, bịa đặt vô cùng thâm độc như “cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực tàn bạo, bất chấp mọi thủ đoạn” giữa các phe phái “phe thân Tàu”, “phe thân Mỹ”, “phe cấp tiến”, “phe bảo thủ”…Chúng lợi dụng chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để dựng chuyện, xuyên tạc về “sự can thiệp thô bạo” của Trung Quốc vào nhân sự Đại hội XII của Đảng. Với các thủ đoạn hết sức nham hiểm sử dụng thông tin thật giả lẫn lộn, bịa đặt, chúng vu cáo một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Khóa XI được Hội nghị Trung ương 14 tín nhiệm giới thiệu tái cử làm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Khóa XII. Đáng chú ý trong số các bài viết phản động đó, có bài viết của kẻ cơ hội chính trị – Bùi Tín với tiêu đề:“Cuộc đảo chính cung đình tiền Đại hội”. Trong bài viết này, Bùi Tín cố tình suy diễn, bịa đặt cho rằng: Diễn văn khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 14 nói nhiều đến ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm đánh lạc hướng dư luận trong và ngoài nước, “thực ra chỉ có một vấn đề duy nhất đây là trận sống mái cuối cùng giữa hai phe nhóm để tranh giành nhau 4 chiếc ghế quyền lực cao nhất”. Bằng thái độ hằn học Bùi Tín suy diễn:“Đảng Cộng sản đang ở thời kỳ tan dã”, “Nhà nước Cộng sản trong cơn thở hắt ra” và trắng trợn vu cáo, xuyên tạc:“Hội nghị Trung ương 14 chỉ là để chia nhau gần 200 ghế trong Ban Chấp hành Trung ương và 16 ghế trong Bộ Chính trị…”, “đây thực chất là một kiểu đảo chính tiền Đại hội…”. Bùi Tín trắng trợn dựng chuyện vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Khóa XI được Hội nghị Trung ương 14 tín nhiệm giới thiệu tái cử làm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Khóa XII. Vẫn lặp lại những luận điệu cũ rích Bùi Tín đã kêu gọi các đại biểu dự Đại hội XII hãy dùng quyền“bác bỏ học thuyết Mác- Lênin”, “bác bỏ nền chuyên chính vô sản”, “từ bỏ tên Đảng Cộng sản”, “từ bỏ nguyên tắc ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân”, “từ bỏ phương châm quốc doanh là chủ đạo”để mọi hình thức sở hữu cạnh tranh bình đẳng…

Tôi buộc phải khái lược những nội dung chính bài viết của Bùi Tín để cho các bạn đọc có thể thấy Bùi Tín càng ngày càng u mê, mù quáng tới mức cùng quẫn. Tôi tự hỏi không biết sự u mê của Bùi Tín do tuổi cao hay do lòng thâm thù chế độ và thiếu thông tin trung thực, khách quan. Như mọi người đều biết Bùi Tín là phần tử cơ hội về chính trị, kẻ hèn nhát, đào tẩu và hiện đang sống chui lủi, “tha phương cầu thực” bao năm nay nơi đất khách quê người. Vì vậy, chắc chắn Bùi Tín không thể hiểu được tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thông tin về tình hình đất nước, nhất là những thông tin về hoạt động của Đảng, Nhà nước mà Bùi Tín nhận được chủ yếu từ những phần tử phản động (đồng bọn của Tín) không bao giờ là đúng đắn trung thực, khách quan bởi nó xuất phát từ động cơ đen tối và lòng hận thù đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Những gì mà Bùi Tín viết ra đã chứng minh Bùi Tín quá mê muội, lạc hậu không còn đủ sự tỉnh táo để phân biệt đúng, sai, thật, giả, đành ăn theo, nói leo, phụ họa đồng lõa với những kẻ phản động thâm thù cách mạng.

Trên thực tế, toàn bộ nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12, 13 và 14 đã được Đảng công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 01 năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 14 tại Hà Nội. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắng thảo luận thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), giao Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp định theo đúng quy định của pháp luật. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắng, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương Khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử Khóa XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016- 2021 để Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo pháp luật; hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII xem xét, quyết định. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch ( 17 đồng chí), Đoàn Thư ký (5 đồng chí) và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII (13 đồng chí).

Như tất cả người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế quan tâm đều biết: Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng (diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2106 tại Hà Nội), đã thành công rực rỡ. Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đối mới” Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XII gồm 21 đồng chí.

Những ngày qua, trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân ta náo nức hướng về Thủ đô Hà Nội, dõi theo nội dung, chương trình Đại hội XII của Đảng và vô cùng phấn khởi, tin tưởng đón chào Đại hội thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào, vui mừng, phấn khởi về thành công của Đại hội và Đại hội XII của Đảng đã nhận được 242 điện chúc mừng của các chính đảng, các tổ chức, các đoàn ngoại giao và ban bè quốc tế biểu thị tình cảm đoàn kết, quan hệ hợp tác, hữu nghị và sự quan tâm, ủng hộ to lớn đối với Đảng, Nhà nước ta. Đây là cũng là biểu hiện sâu sắc của quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và chặt hẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế. Thành công của Đại hội XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu sơm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại. Thành công của Đại hội, cổ vũ chúng ta vững bước tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đến đây, tôi xin mượn câu Ngạn ngữ: “Chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến lên” để nói với Bùi Tín và những kẻ cơ hội phản động, cho dù chúng có cố gắng tìm trăm phương, ngàn kế độc địa để bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Song, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, với trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân của 1.510 đại biểu, Đại hội XII của Đảng đã thành công rực rỡ. Những luận điệu phản động, chống phá của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội về chính trị cũng giống như bầy chó điên “sủa bậy, cắn càn” và mặc cho “lũ chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến lên”, ngạn ngữ này thật đúng với bọn chúng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến lên

 • 3 Tháng Hai, 2016 at 10:30 sáng
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam 86 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và bè bạn quốc tế. Từ thực tế lịch sử trên có thể khẳng định: Mưu đồ của Bùi Tín và đồng bọn về sự thay đổi chế độ ở Việt Nam, thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản chỉ là ảo tưởng hoang đường của bọn người “có mắt như mù”; và mặc cho bầy chó cứ sủa, đoàn tàu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo vẫn cứ tiến về phía trước.

  Reply
 • 17 Tháng Hai, 2016 at 2:12 chiều
  Permalink

  Sau hậu Đại hội Đảng là sự hân hoan với niềm vui chung của cả nước về kỳ đại hội thành công tốt đẹp, nhân sự mới có nhiều người trẻ nhiệt huyết, sự đoàn kết đồng lòng là thắng lợi quan trọng nhất. Nhưng vẫn còn những thế lwucj phản động tìm cách phá hoại Đảng và Nhà nước trước và sau Đại hội, nên chúng ta phải cảnh giác ứng phó để dẹp tan các thế lực thù địch rình rập

  Reply
 • 17 Tháng Hai, 2016 at 2:40 chiều
  Permalink

  Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Vậy mà vẫn còn có kẻ như Bùi Tín cứ ua ủa hoài

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 2:20 chiều
  Permalink

  Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp, điều đó chứng tỏ chúng ta đã có bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp cao đến các hoạt động trước thềm Đại hội và trong suốt những ngày Đại hội diễn ra. Thế nhưng, Bùi Tín và những kẻ chống đối vẫn tìm mọi cách để chống phá Đại hội XII nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, chứng tỏ hắn và đồng bọn có mối thâm thù sâu sắc với cách mạng Việt Nam. Do vậy, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn chủ động đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá để bảo vệ thành công sự nghiệp cách mạng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.