ĐẬP TAN ÂM MƯU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi cách chống phá bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Đặc biệt, trên Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà có bài viết “Những vở kịch tốn kém” xuyên tạc về công tác nhân sự và bầu cử của Đại hội XIII, nhằm phá hoại uy tín của Đảng và gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Thứ nhất, Đỗ Ngà cho rằng: “ĐCS xây dựng lực lượng lãnh đạo tương lai bằng hình thức ươm mầm những hạt hạt giống đỏ, những hạt giống ấy CS gọi là “cán bộ nguồn”. Sau khi có hạt, CS gieo nó vào những vị trí đã sắp đặt sẵn, và họ gọi nó là “cơ cấu”. Cách xây dựng đội ngũ cán bộ như thế về bản chất nó là sự sắp đặt”.

Đây quả là sự nhận thức lệch lạc, méo mó, nhằm thực hiện mưu đồ xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng ta. Bởi vì sự thật công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản và thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng. Thực tế trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 06/11/2018, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 11-KH/TW về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm cho công tác quy hoạch cán bộ các cấp được tiến hành dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Trong kế hoạch số 11- KH/TW của Bộ Chính trị có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Các đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Như vậy có thể khẳng định rằng, nhân sự giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương… khóa XIII đã được Đảng ta tiến hành nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ, và được xem xét, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng tại các hội nghị của Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, chứ không phải như Đỗ Ngà đang rêu rao, xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Thứ hai, Đỗ Ngà rêu rao: “Như vậy đại hội 13 diễn ra vào ngày 25/1 đến 2/2 sắp tới chỉ là vở kịch, và những cuộc bầu cử nội bộ đảng sau đó đều là vở kịch nốt”

Thực chất đây chỉ là suy diễn, thêu dệt, câu like của Đỗ Ngà để nhằm chống phá công tác bầu cử Đại hội XIII của Đảng ta, hoàn toàn không dựa trên cơ sở thực tiễn. Vì thực tế công tác bầu cử của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể: tại điều 2, Quyết định số 244- QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng, quy định về Quy chế bầu cử trong Đảng, đã chỉ rõ: “Bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định”; khoản 1, điều 16, Quyết định số 244- QĐ/TW cũng quy định rõ: “Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu..”. Mặt khác, tại khoản 2, điều 3, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định “đảng viên có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng theo quy định của Ban chấp hành Trung ương”; và tại khoản 3, điều 12, Điều lệ Đảng cũng quy định cụ thể: “Đại biểu có quyền nhận xét, chất vấn về người ứng cử và người được đề cử”. Với những quy định chặt chẽ dựa trên nguyên tắc cụ thể, rõ ràng như vậy, thì việc bầu cử trong Đảng Cộng Việt Nam để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, chứ không như giọng điệu suy diễn, xuyên tạc, của Đỗ Ngà.

Kết quả công tác nhân sự, bầu cử tại đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII   của Đảng ta diễn ra rất tốt đẹp, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương”. Thực tế đó là minh chứng sinh động đập tan âm mưu xuyên tạc, chống phá của Đỗ Ngà.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.