NGUYỄN KHẮC MAI – KẺ NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Những ngày qua, trong lúc toàn dân đang tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, mong muốn “hiến kế” vì sự phồn vinh của đất nước thì dư luận xã hội hết sức bất bình, bức xúc về những quan điểm “ngược dòng” lịch sử của Nguyễn Khắc Mai. Bài viết: “Thư ngỏ thứ ba gởi các đại biểu Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” đăng trên mạng xã hội, Nguyễn Khắc Mai “núp bóng” nhà tri thức để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận thành quả cách mạng mà bao thế hệ người Việt Nam đổ mồ hôi, xương máu để gây dựng lên. Nguyễn Khắc Mai đã “góp ý” cho rằng: Đại hội XIII “Phải là cuộc đại trấn hưng dân tộc”, phải “thay đổi Đảng cả về lý thuyết (học thuyết), đường lối, chính sách, phương thức tổ chức bộ máy, nhân sự…”. Sự “góp ý” của Nguyễn Khắc Mai thật là vô lý và không phản ánh đúng thực tiễn cách mạng Việt Nam.

 Chẳng hà cớ gì Đảng ta phải thay đổi cả về lý thuyết (học thuyết), đường lối, chính sách, phương thức tổ chức bộ máy, nhân sự… Bởi vì, như chúng ta đã biết, trước năm 1930, nhân dân Việt Nam sống cuộc đời cùng cực “một cổ hai tròng” “làm thân trâu ngựa”. Trước cảnh “nước mất, nhà tan” đã có nhiều phong trào yêu nước nổ ra, song đều bị thất bại do thiếu một đường lối đúng đắn, soi đường. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực tế cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân lao động, tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ công hòa, đập tan “ xiềng xích, gông cùm”, áp bức bóc lột, đưa người dân lao động từ “vũng bùn lầy, mất tự do” trở thành người làm chủ đất nước.

Tuy vậy, nhân dân Việt Nam chưa được hưởng tự do, độc lập thì thực dân Pháp quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và “không có gì quý hơn độc lập, tư do”, cách mạng Việt Nam lại bước vào một giai đoạn mới, thực hiện cuộc kháng chiến vĩ đại mà đỉnh cao là 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm để làm lên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp ở Đông Dương và ở Việt Nam.

Sau năm 1954, đất nước lại bị chia cắt làm 2 miền. Miền Nam bị nằm dưới sự kìm kẹp của Đế quốc Mỹ và chế độ ngụy quyền – bè lũ bán nước và cướp nước. Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược” với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, đập tan chính quyền tay sai ngụy quyền, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau khi đất nước được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả nước tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh nặng nề mà thực dân và đế quốc gây ra. Từ năm 1986, Đảng đã lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Sau hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đó, tình hình chính trị của đất nước ổn định, kinh tế có bước phát triển vượt bậc, đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế ngày càng được nâng cao.

Như vậy, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh chủ trương, đường lối của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, không có lý do gì mà Đại hội XIII “Phải là cuộc đại trấn hưng dân tộc”, phải “Thay đổi Đảng cả về lý thuyết (học thuyết), đường lối, chính sách, phương thức tổ chức bộ máy, nhân sự… như Nguyễn Khắc Mai đã “góp ý”. Nguyễn Khắc Mai đâu phải không nhận thức được điều này. Chẳng qua, Nguyễn Khắc Mai “theo đóm, ăn tàn” “tát nước theo mưa”, “theo chân” những kẻ cơ hội chính trị, phản động, núp bóng “góp ý”, “hiến kế” để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã xây dựng. Mọi người hãy cảnh giác và lên án, phê phán sự vô lý, thiếu thực tế của Nguyễn Khắc Mai. “Quay đầu là bờ”, Khắc Mai đừng “ngược dòng” lịch sử, hại nước, hại dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “NGUYỄN KHẮC MAI – KẺ NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

  • 30 Tháng Sáu, 2023 at 1:59 sáng
    Permalink

    đi theo đảng là đang theo…đũy

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.