NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII – QUY TRÌNH KHOA HỌC, BÀI BẢN, KHÁCH QUAN VÀ MINH BẠCH

Như chúng ta đã biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, ngay trước và trong quá trình Đại hội diễn ra, các thế lực thù địch vẫn không ngừng các thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, đặc biệt là về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trên các trang mạng nước ngoài và một số blog, facebook cá nhân, chúng đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác nhân sự khóa XIII. Gần đây, trên Đài BBC News Tiếng Việt, phần tử có tên là Châu Xuân Nguyễn đã có bài bình luận với tiêu đề “Nhân sự Đại hội 13: Vẫn còn có băn khoăn về tính minh bạch?”. Trong đó, y dẫn lời của một số thành phần ở nước ngoài cho rằng: vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt nam như một “hộp đen” với ý là công tác nhân sự của Đảng không có sự minh bạch, hay là không có một người trong Tứ trụ là một người miền Nam, mà toàn là Nghệ An, Thanh hóa, Hà Nội v.v…

Có thể nói, đây là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị sử dụng để gây nhiễu loạn, kích động dư luận nhằm tạo ra tâm lý hoài nghi trong quần chúng nhân dân về tính công khai, minh bạch của Đại hội Đảng, phục vụ cho mưu đồ chính trị của chúng.

Như chúng ta đã biết, nhận thức rõ công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, Đảng ta đã rất coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII. Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó và đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân.

Và như chúng ta đã biết, ngày 30 tháng 01 – ngày làm việc thứ năm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra 200 uỷ viên Ban Chấp hành khoá XIII, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Sáng ngày 31 tháng 01, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Nhìn vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương chúng ta đều thấy rõ, đây đều là những người có đủ phẩm chất, năng lực, và bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc…

Đến đây hẳn chúng ta vẫn còn nhớ bài học xương máu về sự sụp đổ của hệ thống XHCN tại Liên Xô trước đây có nguyên nhân từ sai lầm về công tác cán bộ dẫn đến việc quyền lực của Đảng bị rơi vào tay những người phản bội lại chế độ XHCN đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Kết quả bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng là một sự khẳng định và là một “cái tát” đau điếng cho những kẻ cơ hội, các phần tử phản động, các thế lực thù địch lâu nay vẫn hằn học tìm mọi cách đề chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chúng ta cần phải cảnh giác, nhận diện rõ sự thật này và đấu tranh làm thất bại các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII – QUY TRÌNH KHOA HỌC, BÀI BẢN, KHÁCH QUAN VÀ MINH BẠCH

  • 17 Tháng Ba, 2021 at 3:54 chiều
    Permalink

    Trước các kỳ Đại hội Đảng bọn phản động thường xuyên tạc, bôi nhọ uy tín các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải luôn tỉnh táo, sáng suốt, không để bị lừa gạt, lôi kéo, kích động.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.