Phá nhân sự Đại hội XII của Đảng – một hành động thù địch ghê tởm

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể sáng ngày 21 tháng 1 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Về dự Đại hội có 1.510 đại biểu, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của Đảng, đại diện cho hơn 4 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Nhân dân cả nước hướng về Đại hội với tình cảm và niềm tin về một kỳ Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dùng nhiều thủ đoạn để chống phá Đại hội của Đảng, công kích nội dung báo cáo chính trị, công tác nhân sự hòng hạ uy tín của Đảng, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với dân. Chúng tung tin, dựng chuyện rằng trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương có phe này, phái kia, nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích khác, có sự tranh giành quyền lực, nhất là 4 vị trí được gọi là tứ trụ triều đình.

Những giọng điệu xấu độc, trắng trợn của các phần tử thù địch, cơ hội chính trị tuôn ra như vậy nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, gây ra sự hoài nghi, làm giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Đây vẫn là thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ Đảng, đòi thay đổi Ban lãnh đạo của Đảng và mục đích cuối cùng mà chúng nhằm tới là đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội Việt Nam.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn nuôi dã tâm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chúng muốn rằng, tại Đại hội XII, Đảng sẽ thay đổi con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư. Để thực hiện mưu đồ thâm hiểm đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dùng mọi thủ đoạn trắng trợn, xấu độc, dựng chuyện bịa đặt để nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta. Những hành động tung tin công kích công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng được phát ra từ những người mang động cơ chính trị thù địch, là biểu hiện của âm mưu chống phá Đảng, chống phá chế độ chính trị, chống phá công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình, ổn định để phát triển của nhân dân ta. Những hành động kiểu đó cần phải lên án, bác bỏ.

Thực tiễn thắng lợi của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh rằng, Đảng luôn là đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trước sau như một Đảng luôn là một khối thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Cái gọi là phe này, phái nọ trong Đảng chỉ là tin bịa đặt, mang một dụng ý xấu độ của các phần tử thù địch, cơ hội chính trị tung ra nhằm phá hoại sự thành công của Đại hội XII của Đảng.

Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết – dân chủ- kỷ cương- đổi mới”, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nguồn sức mạnh đã đưa Đại hội XII đến thành công rực rỡ như chúng ta đã thấy. Các âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội XII đã hoàn toàn thất bại.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Phá nhân sự Đại hội XII của Đảng – một hành động thù địch ghê tởm

  • 20 Tháng Hai, 2016 at 8:08 chiều
    Permalink

    Như đã thành thông lệ cứ trước mỗi kì đại hội, các thế lực thù địch lại lợi dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, xuyên tạc những thông tin nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Có thể thấy những kẻ cơ hội dùng đủ mọi thủ đoạn để công kích, chống phá Đảng, những kẻ phản động lầm tưởng rằng những chiêu trò đó có thể làm suy giảm ý chí, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân sao. Thành công của Đại hội XII chúng tỏ rằng, chúng ta không hề run sợ trước âm mưu chia rẽ, phá hoại của kẻ thù, ngược lại với tinh thần ” Đoàn kết – dân chủ- kỷ cương- đổi mới” và lòng tin của nhân dân vào Đảng đã làm sụp đổ hoàn toàn những âm mưu đen tối của những kẻ cơ hội chính trị.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.