THÀNH CÔNG CỦA ÐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NỖI SỢ HÃI CỦA NHỮNG KẺ CƠ HỘI, THÙ ĐỊCH

Những ngày này, nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thế nhưng, đi ngược với không khí, phấn khởi, tin tưởng vào kết quả Đại hội, vào Ban lãnh đạo mới, vẫn đang xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, thiếu thiện chí, đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc kết quả rất tổt đẹp của Đại hội nhằm chống phá Ðảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được, gây hoang mang trong dư luận, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng.

Họ đưa ra những luận điệu cho rằng, tiến hành Đại hội của Đảng chỉ là “cuộc trình diễn”, là thể hiện của “các quốc gia cộng sản, độc tài hoặc gốc cộng sản…”, “Đại hội Đảng chỉ là hình thức không dân chủ không theo điều lệ Đảng trong chuẩn bị nhân sự, bầu ban lãnh đạo mới, … là đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”. Đó là những luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn, vô căn cứ của chúng.

Thực tế, mọi người đều thấy rõ, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng  từ việc quy hoạch, lựa chọn giới thiệu nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch với phương châm kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để bầu vào ban lãnh đạo các cấp.

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý, phù hợp trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành theo quy trình 05 bước và trình tự: Chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là trường hợp “đặc biệt”. Những trường hợp “đặc biệt” so với quy định chung, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Bộ Chính trị đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu với Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp cả về nội dung và cách thức tổ chức. Nghị quyết của Đại hội thể hiện rõ tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Kết quả của Đại hội đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Thành công của Đại hội trong bối cảnh “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”. Đó là điều làm cho những kẻ cơ hội, phản động và các thể lực thù địch thực sự lo sợ trước thế và lực của nước ta. Còn chúng ta, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sẽ đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.