Văn kiện Đại hội XIII kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân

Với hàng trăm bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, cái tên Trần Văn đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng xã hội. Mới đây, Trần Văn tiếp tục đăng tải bài viết “Các văn kiện đại hội đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân?” trên Baotiengdan, nhằm xuyên tạc giá trị của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần phát huy dân chủ, để “lòng dân, ý Đảng” hòa quyện, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thời kỳ mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được xây dựng một cách chặt chẽ, nghiêm túc, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ ở trong bản thân Đảng, mà còn là sự tổng hợp, kết tinh từ xã hội và nhân dân. Là đảng duy nhất cầm quyền, nhưng Đảng ta không sa vào “đảng trị”, không chuyên quyền, độc đoán… như các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị thường rêu rao, mà Đảng luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật cũng như trong long xã hội và nhân dân, được nhân dân kiểm tra, giám sát và chung sức, chung lòng, đồng vai, sát cánh vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn quá trình xây dựng và ban hành các văn kiện, trong đó có Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức một cách rất chặt chẽ, nghiêm túc, không phải là hình thức “bịp bợm” như lời Trần Văn đã hồ đồ suy diễn. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội đảng bộ các cấp và đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung, hoàn thiện. Xác định việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Bộ Chính trị đã có kế hoạch rất sớm, từ Hội nghị lần 8 năm 2018 đã quyết định thành lập các Tiểu ban văn kiện, nhân sự. Ban Bí thư cũng thành lập Ban Biên tập và các tổ giúp việc. Trong quá trình chuẩn bị, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu từ Trung ương đến địa phương, tổ chức 60 hội thảo và lập 50 đoàn đi nắm tình hình thực tế, gặp gỡ lấy ý kiến các vị lão thành, các chuyên gia, đi nước ngoài để học tập mô hình, kinh nghiệm. Các báo cáo được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến xác đáng để đưa vào văn kiện. Các tiểu ban thường xuyên phối hợp cùng nhau để đảm bảo sự thống nhất giữa các văn kiện. Đánh giá về quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: “Bộ Chính trị họp nhiều lần cho ý kiến để có đề cương trình Ban Chấp hành Trung ương tại 4 hội nghị, vì thế có những văn kiện sửa đi sửa lại hơn 30 lần trước khi công bố công khai toàn văn các dự thảo văn kiện để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân … Có thể khẳng định việc chuẩn bị văn kiện rất công phu, chu đáo, bài bản qua nhiều vòng, nhiều lần, có đổi mới về tư duy, phương pháp, áp dụng cả lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi”.

Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tốt vai trò lãnh đạo và cầm quyền, định hướng phát triển đất nước bằng các văn kiện vừa mang tính thực tiễn, vừa mang tính dự báo, vừa có tính trí tuệ và khoa học của toàn Đảng, toàn dân. Nếu một Đảng với học thuyết lạc hậu, giáo điều sẽ không thể lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và mang lại cho đất nước có “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Vì vậy, những luận điệu cố tình “mượn gió bẻ măng” của Trần Văn và các thế lực thù địch, nhằm xuyên tạc giá trị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là tiếng nói lạc lõng trong bối cảnh cả dân tộc đang mạnh mẽ vươn lên thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.