90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Kỳ 4)

5. Muôn triệu con tim gửi trọn niềm tin và tự hào về Đảng

Thực tiễn phát triển đất nước từ ngày có Đảng đến nay đã minh chứng và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy gian nan và thách thức đó, Đảng luôn được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Việt Nam.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp toàn thể nhân dân Việt Nam tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; khắc ghi và phát huy cao độ giá trị những bài học kinh nghiệm đã cùng Đảng đấu tranh và chiến thắng, để tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ngày nay, trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thuận lợi, thời cơ và vận hội mới, đất nước ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng không ngừng trưởng thành, vững mạnh, song cũng còn những vấn đề đặt ra cần chỉnh đốn, khắc phục.

Để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, hơn bao giờ hết, mỗi tổ chức đảng và toàn thể nhân dân hãy cùng toàn Đảng quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn. Đây là yêu cầu của Đảng và cũng là mong muốn và kỳ vọng thiết tha của toàn dân.

Thiết thực kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng, từng cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác nào hãy nêu cao quyết tâm, biến tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng thành hành động, việc làm cụ thể; thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương và coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên trong công tác và cuộc sống, nói đi đôi với làm, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán chuyên quyền, quan liêu, xa rời nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân; chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực và trách nhiệm, gương mẫu về mọi mặt, thật sự là công bộc của dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, Nhà nước.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng vào dịp đồng bào cả nước đang hân hoan, phấn khởi đón chào năm mới, Xuân Canh Tý 2020. Một mùa xuân mới đã tỏa lan trên khắp các miền quê hương của đất nước với những nhịp điệu vui tươi, tin tưởng, nồng ấm “ý Đảng với lòng dân”, và niềm tin tiếp bước chặng đường mới ấm no, tự do, hạnh phúc. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện chung sức, đồng lòng, mang khí thế mới của mùa xuân, tinh thần, quyết tâm mới của Đảng, năng động, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Muôn triệu con tim Việt Nam gửi trọn niềm tin yêu, tự hào về Đảng!

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.