Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Trần Hiếu Chân

Vừa qua, trên trang “rfatiengviet”, Trần Hiếu Chân đăng tải bài viết: “Trung ương 9 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội: ‘Con quay búng sẵn trên trời…’”. Bài viết đã xuyên tạc công tác nhân sự tại Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội, khóa 15.

Bài viết xuyên tạc việc Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mang tính “nửa kín nửa hở”, là “cuộc giao tranh khốc liệt” giữa các phe nhóm, cho rằng, đây chỉ là “kịch bản” như “con quay búng sẵn trên trời”, các vị trí đã được “định đoạt sẵn” hay “không thể tự mình quyết định kết cục của định mệnh”. Luận điệu trên là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, với mục đích nham hiểm, nhằm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về công tác nhân sự của Đảng ta.

Thứ nhất, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội là những vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước ở nước ta. Điều 72, Hiến pháp năm 2013 hiến định: Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội”. Theo Điều 86: “Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại”. Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội, khóa 15, chúng ta đã tiến hành bầu các chức danh trên đúng quy định theo Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội. Các đồng chí do Trung ương giới thiệu được bầu với số phiếu tín nhiệm cao, dư luận đồng tình. Sau khi đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, rất nhiều các nguyên thủ quốc gia, tổ chức quốc tế đã gửi điện chúc mừng. Điều này khẳng định tính minh bạch, công khai, dân chủ, thống nhất cao và sự thừa nhận của quốc tế chứ không “nửa kín nửa hở” hay chỉ là “kịch bản” của Đảng ta như Trần Hiếu Chân và đồng bọn xuyên tạc.

Thứ hai, kiện toàn các vị trí chủ chốt là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng.

Công tác nhân sự của Đảng có vị trí chiến lược, đóng vai trò quyết định; không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong đó những vị trí chủ chốt, những người thực sự “là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ” càng phải được chú trọng. Mỗi thời kỳ, đứng trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, Đảng ta thường xuyên củng cố, kiện toàn các vị trí chủ chốt, bảo đảm “có vào, có ra”, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Dù nhân sự thay đổi nhưng không thay đổi nguyên tắc Đảng cầm quyền, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, cán bộ chủ chốt cấp cao luôn “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, hiến pháp”.

Những đề xuất nhân sự của Trung ương đều là những người có đủ tâm, tầm, tài, trải nghiệm thực tiễn, khẳng định được khả năng, uy tín với Đảng, Tổ quốc và nhân dân nên được sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội, thực sự phù hợp, đáp ứng được “lòng dân”, “vận nước”. Bởi vì, mục đích cao nhất của công tác nhân sự của Đảng là xây dựng, kiện toàn tổ chức, cá nhân chủ chốt “thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị của mình, tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân”. Điều này bác bỏ luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng là ta “cuộc giao tranh khốc liệt” giữa các phe nhóm hay “định đoạt sẵn” của Trần Hiếu Chân và đồng bọn.

Như vậy, bài viết “Trung ương 9 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội: ‘Con quay búng sẵn trên trời…’” của Trần Hiếu Chân là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng ta tại Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội, khóa 15. Vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền ý nghĩa quan trọng, thành công của các sự kiện này, chúng ta cũng luôn tỉnh táo, cảnh giác vạch trần và đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.