Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII của Đảng

Từ ngày 15 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) đã họp, thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Sự kiện này được đông đảo nhân dân và dư luận quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội phản động cũng đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc về Hội nghị.

Cả trước, trong và sau Hội nghị, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị liên tục tán phát những bài viết xuyên tạc như: “Đằng sau những con số- Hội nghị “giữa nhiệm kỳ” không nói được điều gì” của Phạm Trần đăng trên Việt Báo và Quyenduocbiet.com; “Hội nghị Trung ương 7: Đảng cộng sản hoàn toàn bế tắc” của Việt Hoàng đăng trên Thongluan-rdp; “Hội nghị Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc” của Trần Đông A đăng trên Baotiengdan …. Những bài viết trên đều tập trung phủ nhận ý nghĩa, kết quả quan trọng của Hội nghị, cho rằng với thời gian ngắn như vậy sẽ “không nói được điều gì”, thậm chí “thất bại”, “rơi vào tàn cuộc”. Chúng cũng xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những thành tựu, nỗ lực của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của chúng.

Một là, Hội nghị Trung ương 7 là sự kiện rất quan trọng với dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung được xác định: Cho ý kiến và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để nhìn lại và đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII.

Hai là, không thể phủ nhận thành tựu của đất nước trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước với nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, khó giải quyết hơn so với dự báo cũng như so với cùng kỳ của một số nhiệm kỳ gần đây đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, với ý chí, quyết tâm cao, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế – xã hội. Chúng ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Việt Nam là một điểm sáng “trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56% (trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm); tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% (cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới); dự báo năm 2023 Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%… Các chỉ tiêu quan trọng về thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại… đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Điểm mới rất quan trọng của nhiệm kỳ này là, chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế – xã hội của cả nước – một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Đối với các lĩnh vực khác như: quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Những kết quả đó khẳng định những chủ trương, đường lối của Đảng là đúng đắn, phù hợp, thành quả của những nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Như vậy, Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện. Chúng ta tin tưởng rằng, với niềm tin vững chắc, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khoá XIII, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, cường thịnh; ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn. Đồng thời, chúng ta cũng luôn cảnh giác, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa của Hội nghị đặc biệt quan trọng này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.