Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam (kỳ 3)

Đường lối, chủ trương của Đảng là kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Với tinh thần phát huy dân chủ, để “lòng dân, ý Đảng” hòa quyện, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều là sản phẩm của sự kết tinh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ ở trong bản thân Đảng, mà còn là sự tổng hợp, kết tinh từ xã hội và nhân dân. Là chính đảng duy nhất cầm quyền, cho nên Đảng ta rất cần sự đóng góp trí tuệ của nhân dân, để Đảng luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử và nhân dân đã giao phó.

Ngược lại, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được kết tinh từ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân sẽ được thực tế phong trào cách mạng của nhân dân kiểm chứng, phản ánh lại cho Đảng, để Đảng biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, sai lầm. Có như vậy, sự cầm quyền của Đảng mới được bền vững. Là đảng duy nhất cầm quyền, nhưng Đảng ta không sa vào “đảng trị”, không chuyên quyền, độc đoán… như các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị thường rêu rao, mà Đảng luôn sống và hoạt động trong lòng xã hội và nhân dân, được nhân dân kiểm tra, giám sát và chung ý, chung lòng, vì mục tiêu của sự nghiệp phát triển dân tộc. Với sự góp ý xây dựng và sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, với tinh thần thượng tôn pháp luật và đề cao tính quần chúng rộng rãi, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tránh được sự chủ quan, phiến diện trong việc đề ra đường lối, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam cho thấy, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều có sự tham gia ý kiến của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến của mình cho các cơ quan công quyền. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị.

Việc xây dựng và ban hành đường lối, chủ trương trong các kỳ Đại hội của Đảng là minh chứng cho sự thật: Đường lối, chủ trương của Đảng là kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế – xã hội đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội đảng bộ các cấp và đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành thực hiện. Rõ ràng, đường lối, chủ trương của Đảng là kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, chứ hoàn toàn không phải như luận điệu lừa bịp của Nguyễn Đình Cống đã trơ trẽn rêu rao: “Thực sự của việc đề ra đường lối của việc lãnh đạo là của một người hoặc một nhóm người ở trên cao”.

Những luận điệu xuyên tạc về bản chất, truyền thống đối với Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Đình Cống – Kẻ mà dân mạng thường nhận diện là “Chuột cống” chuyên đục khoét chính trị, hoàn toàn là sai trái, lừa bịp nham hiểm và phản động. Với những người có tinh thần yêu nước, có ý thức cảnh giác cách mạng, luôn phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ không bao giờ để kẻ phản động như Nguyễn Đình Cống gặm nhấm về tinh thần và tư tưởng của mình./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam (kỳ 3)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares