Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam

Trên trang danlambao, Đỗ Hồng có bài viết “Việt Nam cộng hoà chôn rồi mà chưa chết”, toàn bộ bài viết phản ánh sự níu kéo, bảo vệ cho cho sự tồn tại, phát triển của chế độ Việt Nam Cộng hoà; qua đó nhằm phủ nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc, nhân dân Việt Nam gần một thế kỷ qua.

Trước hết, cần khẳng định những lập luận, sự kiện mà Đỗ Hồng đưa ra nhằm bao biện cho chế độ Việt Nam Cộng hoà chỉ là giả dối, lừa bịp. Chính thể “Việt Nam Cộng hoà” ra đời một cách bất hợp pháp trên một nửa lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam, được sự “hà hơi, tiếp sức” của đế quốc Mỹ, chính thể này đã trở thành chính quyền tay sai, bù nhìn, phục vụ cho mưu đồ xâm lược Việt Nam và một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh tan thực dân Pháp và phát xít Nhật, cùng chế độ phong kiến ở Việt Nam, thiết lập chính quyền công – nông từ Trung ương đến địa phương, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà ra đời, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Còn với chính thể Việt Nam Cộng hoà, ngay từ khi ra đời đã dựa vào đế quốc Mỹ để phá hoại hiệp định Giơnevơ, duy trì lâu dài sự chia cắt đất nước làm hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội khác nhau; áp dụng nhiều chiêu thức man rợ để tàn sát những người kháng chiến cũ và những người yêu nước chân chính, khủng bố tinh thần của nhân dân, củng cố chính quyền phản động của mình; tước đoạt đất đai của nông dân và khôi phục lại giai cấp địa chủ; ban hành đạo luật 10-1959, lê máy chém khắp miền Nam để chặt đầu người cộng sản và làm họ lung lạc ý chí với những đòn nhục hình gần như chỉ để triệt hạ các tù binh cộng sản (đóng đinh vào đầu, đục răng, đục xương bánh chè, luộc sôi người, đốt cơ quan sinh dục…), nhà tù Phú Quốc – địa ngục trần gian do quân đội Sài Gòn tạo ra (sau khi học hỏi kinh nghiệm của chuyên gia Mỹ) – là minh chứng hùng hồn cho những vi phạm nhân quyền và những tội ác kiểu trung cổ trời không dung đất không tha của chế độ Việt Nam Cộng hoà. Ngay từ đầu, chính thể này đã phạm nhiều tội ác man rợ như vậy, thử hỏi dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam có chấp nhận một chế độ độc tài, tác ác như vậy không. Rõ ràng, chính thể Việt Nam Cộng hoà là chính thể không vì nhân dân, không vì độc lập, tự do của dân tộc, mà chỉ là một chính thể bù nhìn, đem lại những đau đớn, bi thương cho con người gây nên sự thù hận, chém giết lẫn nhau cần phải loại bỏ.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ rõ là nhân tố sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Luận điệu cho rằng, khi chính thể Việt Nam Cộng hoà trở lại với dân tộc thì cũng chính là lúc chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam bị đem đi chôn thực sự. Đó chỉ là sự xuyên tạc, lừa bịp mị dân nhằm che đậy cho bản chất phản động, thối nát, mục ruỗng, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc của chính thể Việt Nam Cộng hoà, chính thể đó tất yếu phải bị lịch sử đào thải, bị loại bỏ ra khỏi đất nước để nhường chỗ cho chính thể chính danh vì dân, vì nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đứng ra đảm nhận trọng trách lãnh đạo dân tộc thoát khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, đế quốc đem lại quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Với “bảo kiếm” trong tay là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân và phát huy sức mạnh dời non lấp bể của họ, lập nên những kỳ tích chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Trong các chiến công hiển hách, chủ trương của Đảng đã thực sự hòa quyện với tinh thần của toàn thể dân tộc, liên tiếp tạo nên các dấu son thắng lợi trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, gắn chặt với vai trò lãnh đạo của Đảng: Cách mạng Tháng Tám 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Hiệp định Paris 1973, Đại thắng Mùa Xuân 1975, Chiến thắng quân xâm lược ở hai đầu biên giới 1979, giải cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, thành tựu của công cuộc đổi mới phát triển đất nước từ năm 1986…Từ ngày thành lập đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dựa vào nhân dân, tự nhìn nhận đánh giá đúng những mặt ưu điểm, chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm để tìm cách khắc phục, sửa chữa. Chủ trương, biện pháp đúng đắn của Đảng suốt nhiều năm qua đã trở thành nhân tố dẫn dắt cách mạng Việt Nam phát triển theo đúng qũy đạo văn minh thời đại, làm rạng rỡ bộ mặt đất nước, con người Việt Nam. Những cống hiến lớn lao của Đảng suốt gần một thế kỷ qua đã và đang được gần trăm triệu “con dân nước Việt” ghi nhận, thừa nhận, đang hiện hữu trong xã hội Việt Nam. Trọng trách vinh quang trước đất nước, nhân dân Việt Nam mà Đảng cộng sản Việt Nam đảm nhiệm không hề suy giảm, mà ngày càng tăng lên. Quyết tâm của toàn Đảng là phấn đấu đưa nước Việt Nam phát triển bền vững trên con đường chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cái hợp lý tất yếu sẽ tồn tại và phát triển mãi, Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính thể duy nhất có đầy đủ phẩm chất, năng lực dẫn dắt toàn thể dân tộc vượt qua sóng to, gió cả đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, đó là sự thật lịch sử mà không một thế lực nào có thể đảo ngược.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam

  • 3 Tháng Chín, 2017 at 8:49 chiều
    Permalink

    trong cuộc chiến tranh ý thức hệ, ý thức nào nhà nước đó.
    thắng làm vua, thua làm giặc.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.