ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA CỦA “NGUYỄN GIA KIỂNG”

Cương lĩnh 2011 xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp” kẻ tự xưng Nguyễn Gia Kiểng lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nguyễn Gia Kiểng cố tình xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn rằng, “Chế độ cộng sản phủ nhận dân chủ; sức hút của chủ nghĩa Mác-Lênin là bạo lực, khủng bố”; Y ra sức cổ súy cho “chế độ đa nguyên” rồi kích động “thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt rất nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, cố tình bóp méo, nói sai sự thật đang diễn ra ở Việt Nam, kích động, hướng lái dư luận theo ý đồ xấu của bọn chúng, kích động mâu thuẫn trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với Đảng, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là của dân, do dân, vì dân; quyền lực thuộc về nhân dân; xã hội phát triển hài hòa, tiến bộ, công bằng vì con người; nước ta không phát triển kinh tế đơn thuần mà gắn kết hài hòa với yếu tố xã hội; mọi đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta đều gắn với chính sách xã hội, coi trọng và phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc, vì một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa. Xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội; thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh; thực hiện bình đẳng, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt bậc khoảng 7%/năm. Năm 2023: Quy mô nền kinh tế khoảng 430 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 4.284,5 USD gấp 21 lần so với năm 1986; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, xuất khẩu đạt 354,5 tỷ USD, xuất siêu 26 tỷ USD – gấp gần 3 lần so với năm 2022; dự trữ ngoại hối 100 tỷ USD; vốn đầu tư đạt 3423,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều; 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 95% người lớn biết đọc, biết viết, phổ cập giáo dục tiểu học năm 2000, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010; số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần 17 lần sau 35 năm đổi mới. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm gần 3 lần. Tuổi thọ trung bình tăng từ 62 năm 1990 lên 73,7 năm 2020; có 77,93 triệu người dùng Internet; Việt Nam là một trong những nước đi đầu hiện thực hóa các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Chỉ số phát triển con người đạt 0,726 thuộc nhóm các nước có trình độ phát triển con người ở mức cao. Năm 2024 chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đạt 6,043 điểm, từ vị trí 65 lên vị trí 54, tăng 11 bậc so với năm 2023.

Những kết quả nổi bật nêu trên khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; là bằng chứng đanh thép nhất bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động như Nguyễn Gia Kiểng. Tự hào về Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt thật của bọn phản động như Nguyễn Gia Kiểng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của bọn chúng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.