Hạo Nhiên lại “mượn gió bẻ măng”

Lợi dụng việc Đảng kỷ luật một số cán bộ, đảng viên suy thoái, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mới đây, Hạo Nhiên đã đăng tải bài viết “Vào Đảng với động cơ không trong sáng” trên trang Vietnamthoibao, với những luận điệu xuyên tạc công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm phủ nhận vai trò, vị thế, uy tín của Đảng.

Đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là việc làm bình thường của một đảng chân chính.

Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là việc làm bình thường của một đảng chân chính. Trong hàng triệu đảng viên sẽ không tránh khỏi có những đảng viên suy thoái. Nhưng Đảng không dung túng mà quả quyết loại bỏ cái sai đó. Trên tiến trình phát triển của mình, chính quá trình đào thải, loại bỏ những cái không tốt đã làm cho Đảng ta mạnh hơn, vĩ đại hơn. Tuy nhiên, việc làm rất đỗi bình thường này lại bị những kẻ thâm thù như Hạo Nhiên xuyên tạc cho rằng, đó là “những hành động tàn bạo đối với đồng chí trong Đảng”; quy chụp việc một số đảng viên suy thoái, biến chất chứng tỏ “phẩm chất của Đảng ngày càng tệ hại”.

Những kẻ lầm đường, lạc bước như Hạo Nhiên cần phải biết rằng, phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Cùng với “xây”, Đảng rất coi trọng việc sàng lọc và loại bỏ những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn hơn 92 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện, đồng bộ. Đặc biệt, trong hơn 10 năm trở lại đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ được phẩm chất đạo đức và vai trò tiên phong, gương mẫu nên bị kỷ luật, đưa ra khỏi Đảng. Trong thời gian vừa qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên, trong đó có cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương nhiệm và đã nghỉ hưu, cả sĩ quan cấp cao trong Quân đội và Công an. Qua đó đã khẳng định, việc đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là việc làm cần thiết, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Điều này càng chứng tỏ Đảng luôn xứng đáng là một đảng chân chính, “có gan thừa nhận khuyết điểm của mình”, không “sợ” khuyết điểm như lời Hạo Nhiên đã rêu rao.

Đảng không ngừng lớn mạnh và vĩ đại hơn.

Xuyên tạc, phủ nhận vai trò, hạ bệ vị thế, uy tín của Đảng, Hạo Nhiên đã trắng trợn quy chụp rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đang mục ruỗng, tan vỡ. Đảng quá già nua, không tiến theo kịp đà tiến của dân tộc và của nhân loại, không những thế càng ngày nó càng thêm nhiều thứ bệnh mà các con ký sinh trùng sống bám víu vào nó truyền qua lại”. Những luận điệu này của Hạo Nhiên là vô căn cứ và sai sự thật. Bởi, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, qua đó không ngừng lớn mạnh, đáp ứng sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Hơn 35 năm đổi mới, trong tất cả các kỳ Đại hội, Đảng đều chủ trương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua nhiều Hội nghị Trung ương như Hội nghị Trung ương 3 khóa VII (năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (năm 1999) và nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện bài bản, mạnh mẽ, có hiệu quả hơn, kết hợp chặt chẽ hơn giữa xây và chống. Đánh giá kết quả trong các nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ khóa XII, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: “Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”.

Công tác phát triển đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một việc làm bình thường trong công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, Hạo Nhiên và các thế lực thù địch đừng “mượn gió bẻ măng”, làm cho những việc bình thường trở thành “bất thường” để thực hiện mưu đồ, mục tiêu chính trị thấp hèn là chống phá Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.