Không thể chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với dân

Mới đây trên mạng xã hội Việt Hoàng có giật tít: “Đất nước Việt Nam là của ai?”. Bằng kinh nghiệm bồi bút và kỹ năng lươn lẹo Việt Hoàng đã xuyên tạc nhiều nội dung sai sự thật về tình hình đất nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến Việt Hoàng đôi điều về tình hình đất nước để y và đồng bọn của y đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, để người đời oán trách.

Thứ nhất, mọi đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân ủng hộ.

Thực tiễn hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng và hơn 75 năm cầm quyền của Đảng ta cho thấy, chính lịch sử dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc trên con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đảng đã vì dân mà ra đời, lãnh đạo cách mạng, đưa nhân dân thoát khỏi nô lệ, lầm than, vươn lên làm chủ, xây dựng cuộc sống mới, vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Và nhân dân ta đã một lòng theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, làm nên những kỳ tích vĩ đại, những thành tựu mang tầm vóc lịch sử. Đặc biệt, với những kết quả toàn diện đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện; khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững.

Mới đây nhất, năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành các kết luận, nghị quyết, chỉ thị với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, được Nhân dân cả nước đồng tình, cộng đồng thế giới đánh giá cao. Nhờ vậy, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, nhưng Việt Nam được quốc tế ngưỡng mộ vừa là “ngọn hải đăng” trong chống dịch Covid-19 và “điểm sáng” trong tăng trưởng kinh tế với mức tăng GDP 2,91%, thuộc nhóm nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong năm 2020.

Thứ hai, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Điều này đã được hiến định rõ tại điều 2, Hiến pháp năm 2013. Quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật, mà bằng hệ thống các phương tiện khác: báo chí và truyền thông, các thiết chế Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị với các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. Mọi công dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến của mình vào hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn cử, gần đây nhất khi dự thảo văn kiện trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được công bố công khai toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện và được tổng hợp gửi về Trung ương để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân hưởng thụ”, quyền làm chủ của Nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội từng bước được tăng cường; dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh lao động, sản xuất, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Như vậy, những luận điệu xuyên tạc của Việt Hoàng đưa ra đã thể hiện rõ mưu đồ của kẻ phản động hòng chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm cho dân xa rời và đối lập với Đảng, phủ nhận uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù điều đó là không thể song, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác không để Việt Hoàng và đồng phạm của y lừa bịp, lôi kéo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với dân

  • 5 Tháng Ba, 2021 at 5:31 chiều
    Permalink

    Nội dung bài viết rất hữu ích, cảm ơn tác giả

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.