Không thể phủ nhận niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cần khẳng định với Phạm Nhật Bình – tác giả bài viết “Mất niềm tin vào cách mạng” rằng:

Thứ nhất, không thể phủ nhận niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam;

Thứ hai, sự thật đó đã tồn tại gần 90 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến nay, kể cả những thời khắc cách mạng Việt Nam lâm vào tình thế khó khăn, nguy hiểm nhất như khi Đảng Cộng sản Đông Dương buộc phải ra Nghị quyết về việc tuyên bố “tự giải tán” để rút vào hoạt động bí mật như những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám thành công, chưa khi nào nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ đảng viên của Đảng Mất niềm tin vào cách mạng;

Thứ ba, nói nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng” như tác giả Phạm Nhật Bình đã nêu trong bài viết của mình cũng có nghĩa đội ngũ đảng viên và nhân dân Việt Nam nói chung đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu đúng như vậy thì cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ không thể phát triển như nó đã và đang phát triển để khẳng định không chỉ sức sống mãnh liệt, mà ngày càng tỏ rõ tính ưu việt của nó trong khu vực cũng như trên toàn thế giới;

Thứ tư, như là hệ quả tất yếu của điều thứ ba nêu trên, nếu nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng”, đội ngũ đảng viên mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thì thử hỏi, có tổ chức hay cá nhân nào còn tin cậy để trên cơ sở đó lựa chọn Việt Nam làm đối tác để hợp tác và phát triển trên nhiều cấp độ khác nhau, bởi trên thực tế, Việt Nam đã và đang là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ không chỉ có trình độ phát triển khác nhau mà chế độ chính trị cũng rất khác biệt nhau, trong đó có cả những đối tác vốn là thù địch của Việt Nam như thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ và một số nước chư hầu của đế quốc Mỹ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;

Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử ghi nhận và được quy định trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả những vấn đề này hoàn toàn là sự thật, không thể nói khác, không thể xuyên tạc, do đó không thể phủ nhận.

Dẫn ra những minh chứng trên, người viết bài này nhắn gửi đến Phạm Nhật Bình rằng, đừng vì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, mất niềm tin mà hồ đồ suy diễn, quy chụp, bịa đặt như vậy. Mặc dù còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng không thể vin vào sự suy thoái của đội ngũ này mà phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Cho dù thời cuộc đã thay đổi, cả khi chủ nghĩa xã hội hiện thực đang thoái trào thì tuyệt đại bộ phận nhân dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ đảng viên, vẫn giữ trọn niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vẫn thiết tha gắn bó và đồng lòng ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, luận điệu của Phạm Nhật Bình cho rằng “Sự thừa nhận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã nói lên đầy đủ tình trạng mất niềm tin cách mạng ngay trong hàng ngũ cán bộ cao cấp” là hoàn toàn bịa đặt, sai trái, chúng ta cần phải đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Không thể phủ nhận niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 26 Tháng Sáu, 2018 at 7:05 sáng
  Permalink

  Bài viết rõ ràng, súc tích, khẳng định niềm tin trọn vẹn của nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply
 • 29 Tháng Sáu, 2018 at 3:30 chiều
  Permalink

  Tôi đồng tình quan điểm của tác giả: không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

  Reply
 • 23 Tháng Tám, 2018 at 3:54 chiều
  Permalink

  Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: “Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, hoạt động không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận.

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 3:06 chiều
  Permalink

  Mưu đồ này chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực vì lòng dân luôn tin tưởng ở Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của dân tộc, của giai cấp, của Bác Hồ, một lòng một dạ đấu tranh cho độc lập, tự do, cho hạnh phúc, no ấm của nhân dân

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.