Không thể phủ nhận quy luật khách quan

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với nhiều sự kiện diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thế giới ấy nhìn có thể nhìn ở nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận khác nhau, song mang hai nội dung chính yếu, thống nhất biện chứng trong tổng thể của sự vận động, phát triển của thế giới đương đại, mà thế kỷ XXI đã, đang và sẽ chứng kiến. Trong đó, sự quá độ của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại là nội dung chủ yếu của thời đại, đó là cái nhìn tổng quát, mang tính biện chứng, khách quan, khoa học, từ góc độ hình thái kinh tế – xã hội; và sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức, xét từ góc độ kinh tế – kỹ thuật, sự phát triển của lực lượng sản xuất mới.

Có thể thấy rằng, lịch sử thế giới kể từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đến nay đã có những thay đổi và biến động hết sức to lớn, sâu sắc. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực sinh động; từ một nước trở thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, là chỗ dựa và là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của các phong trào cách mạng khắp hành tinh; rồi từ hệ thống thế giới còn lại những nước tiếp tục xây dựng, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa với diện mạo mới, sức sống mới. Điều đó phản ánh những bước thăng trầm, quanh co, khúc khửu nhưng tất thắng của chủ nghĩa xã hội với tư cách là một học thuyết khoa học và cách mạng, một hình thái kinh tế – xã hội và với tư cách một chế độ xã hội mới đầy ưu việt mà nó vốn có, là sự kết tinh, thâu thái tất cả những thành tựu tinh hoa mà các hình thái kinh tế – xã hội trước đã tạo ra, trên con đường đấu tranh khẳng định sự tồn tại hợp quy luật của của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy nhân loại. Sự biến đổi to lớn và sâu sắc ấy là sự biến đổi của thế giới khách quan trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 đã mở ra. Đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế vận động khách quan của lịch sử. Vì thế, sẽ chẳng có thế lực nào, dù có dã tâm thâm độc với đầy mưu ma chước quỷ và sức mạnh quấy phá đến đâu, cũng không thể “nắn” lại xu thế ấy hoặc cố tình lấy gậy chọc bánh xe, nuôi hy vọng chặn bước, ngăn đường, cản trở lịch sử.

Sự phát triển và những thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với loài người tiến bộ trên thế giới đã chứng tỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa là lý tưởng phù hợp với quy luật vận động, phát triển khách quan của lịch sử; chủ nghĩa xã hội là giá trị nhân văn của nhân loại. Mọi người đều rõ, chính Liên xô, đất nước – quê hương của Cách mạng Tháng Mười Nga, đã cùng với các lực lượng yêu chuộng hoà bình, tiến bộ, là lực lượng quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phát xít; chính Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa là trụ cột của hoà bình và cách mạng, làm nguội đi những cái đầu hiếu chiến của các thế lực đế quốc, phát xít, bảo đảm nền hoà bình của thế giới trong nửa cuối thế kỷ XX. Không có Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới vẫn chìm đắm trong sự áp bức, nô dịch của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Và, trong gần 100 năm qua, nếu như chủ nghĩa tư bản có sự tiến bộ nào đó về mặt xã hội, thì đó cũng là kết quả của quá trình đấu tranh bền bỉ, liên tục của giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở các nước tư bản và sự ảnh hưởng to lớn bởi những giá trị nhân văn, vì con người của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới. Tính chất ưu việt, bản chất hòa bình, nhân đạo, nhân văn và cống hiến của chủ nghĩa xã hội đã được lịch sử kiểm nghiệm, khẳng định, không thể bác bỏ, dù thời cuộc có đổi thay, dù lịch sử đang diễn ra những bước quanh co, phức tạp, song tính chất của thời đại và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan, không thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường. Chúng ta ý thức sâu sắc rằng, chủ nghĩa xã hội đến sớm hay muộn, bằng hình thức này hay hình thức khác, thành công sớm ở nơi này hay nơi khác mà thôi.

Chủ nghĩa xã hội hiện thực đang ở thập kỷ thứ 10 của sự phát triển với những bước thăng trầm, gồm cả những thành tựu, công lao to lớn đối với nhân loại và cả những tổn thất nặng nề, để rồi một số nước còn lại tiếp tục con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo cho chủ nghĩa xã hội hiện thực một diện mạo mới năng động, sáng tạo và phong phú hơn. Hiện nay, gần 1,5 tỷ người trên hành tinh vẫn đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với những thành tựu đáng trân trọng, tự hào. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, nhưng sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã chứng minh một cách rõ ràng: chủ nghĩa xã hội là hiện thực, là thực tế, đã và đang đổi mới, được xây dựng, phát triển trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá khứ; từ sự nhận thức lại và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện mới, dựa trên cơ sở “hiện thực khách quan” mới, dựa chắc vào đặc điểm, đặc thù của từng quốc gia – dân tộc. Điều đó cho thấy sức sống mới của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh lịch sử mới là vô địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Không thể phủ nhận quy luật khách quan

 • 9 Tháng Tư, 2017 at 4:36 chiều
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn hợp quy luật tất yếu của lịch sử của dân tộc Việt Nam; quy luật đó đã được chứng minh trong lịch sử cách mạng thế giới mà mở đầu là Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917; vì thế, sẽ chẳng có thế lực nào có thể thọc gậy bánh xe lịch sử, nuôi hy vọng chặn bước, ngăn đường, cản trở lịch sử.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 4:02 chiều
  Permalink

  Chế độ xã hội chủ nghĩa đã từng bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên toàn thế giới.Sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa cũng có nghĩa là chế độ dân chủ được thiết lập. Bắt nguồn từ bản chất giai cấp của nó, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, chế độ dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân lao động, thực hiện ngày càng đầy đủ những quyền dân chủ, ngăn ngừa và trấn áp những hành vi xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân./.

  Reply
 • 16 Tháng Tư, 2017 at 12:17 chiều
  Permalink

  Chế độ XHCN tạm thời sụp đổ gần 20 năm nay ở Liên Xô. Hãy tin rằng chỉ vài tập niên nữa, đảng CSLX sẽ được người dân bầu vào vị trí lãnh đạo.

  Reply
 • 12 Tháng Năm, 2017 at 9:14 sáng
  Permalink

  Những giá trị lịch sử sẽ trường tồn mãi mãi không thể phủ nhận mặc dù có sự vận động, biến đổi, chống phá xuyên tạc xong chúng ta tin rằng CNXH là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của nhân loại

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2017 at 12:36 sáng
  Permalink

  sự vận động, phát triển của sự vật do quy luật nội tại bên trong quyết định. tính chủ thể cao hơn khách thể. do đó quy luật khách quan phải chuyễn hóa thành quy luật chủ quan mới phát huy tác dụng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.