Không thể phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đó là sự thật hiển nhiên, thế nhưng một số đối tượng phản động, “hành nghề chống cộng cực đoan” vẫn cố tình “đánh lận con đen”, phủ nhận trắng trợn thành quả cách mạng của Việt Nam, ra sức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, đối tượng với bút danh N.A, đã công khai kêu gọi “Tranh đấu để xóa bỏ đảng csVN” với luận điệu xuyên tạc cho rằng: “Lịch sử và thời gian đã chứng minh rằng đảng csVN chính là nguồn trở lực lớn nhất để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ văn minh”.

          Thực tế lịch sử và thời gian cho thấy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là nguyện vọng, ý chí của nhân dân và hợp hiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, ngày càng phát triển, góp phần khẳng định và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

          Chúng ta đều biết, ở Việt Nam cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những đảng khác nhưng các đảng này đã tự giải tán hoặc rút lui, bởi lẽ thực tế cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sau đó là chống đế quốc Mỹ, chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ khả năng tập hợp lực lượng, trở thành hạt nhân của khối đoàn kết dân tộc, lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 36 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, đến nay đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm nhanh, từ hơn 60% trước thời kỳ đổi mới, đến nay chỉ còn dưới 4%; Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển bền vững, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng cao (giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân khoảng 6,0%/năm), thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, có chất lượng tốt hơn. Quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới, quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu; Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của mình trên trường quốc tế. Ngay trong năm 2022 này, nhờ khống chế thành công dịch bệnh cộng với chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự đồng thuận của các thành phần, lực lượng trong xã hội, Việt Nam là điểm sáng hiếm hoi trên thế giới kiểm soát tốt lạm phát, ổn định đời sống người dân và là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đó là sự thật không thể phủ nhận.

          Như vậy, không cần phải phân tích những nội dung sai trái trong từng lập luận của N.A cũng thấy rõ ý đồ của Y là gì, rõ ràng đối tượng N.A đã cố tình “đánh lận con đen”, phủ nhận trắng trợn thành quả cách mạng của Việt Nam, công khai chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nêu cau cảnh giác, kiên quyết, vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.