KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI “ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ” CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang blog Boxitvn có bài viết lấy tên một tác phẩm của V.I.Lênin là “Làm gì”, với nội dung lẫn lộn trắng đen, có ý đồ chính trị là kích động quần chúng không tin tưởng vào đường lối đổi mới và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là quan điểm sai trái cần phê phán, bác bỏ:                                                            Chúng ta đều biết, một đảng cầm quyền, lãnh đạo xã hội thông qua cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược và có mục tiêu xác định. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay mà đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đã kiên định với lập trường giữ vững “độc lập, tự chủ”, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đảng đề ra đường lối chủ động tham gia hội nhập quốc tế, phân biệt rõ ràng đối tượng và đối tác. Phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế… Tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới luôn luôn có những biến đổi nhanh chóng, khó lường, thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đặt ra những vấn đề cần phải có quyết sách và xử lý linh hoạt theo phương châm: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Những thành tựu đạt được qua hơn 35 năm đổi mới trên các lĩnh vực theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện vai trò, khả năng và thước đo đánh giá đường lối đổi mới, giữ vững độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, được nhân dân ghi nhận và các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” là rất khách quan.

Sự kiện diễn ra trong ngày 22 tháng 2 năm 2022, Nga tuyên bố sẽ sử dụng sức mạnh quân sự tấn công Ukraina; cũng như các cuộc chiến tranh đã diễn ra trong lịch sử mà do Mỹ và đồng minh sử dụng sức mạnh quân sự tấn công vào Irắc, Afghanistan… là sự kiện ngoài mong muốn của cả nhân loại tiến bộ trên thế giới và nhân dân Việt Nam. Chiến tranh bao giờ cũng mang bản chất không thay đổi là “sự kế tục của chính trị”, thường để lại hậu quả kép là dễ xảy ra hiện tượng “domino” trên toàn thế giới và mà trực tiếp là gây đổ máu, tàn phá cơ sở vật chất của quốc gia bị hại… Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina cũng không phải là ngoại lệ đã ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Để góp phần ngặn chặn cuộc chiến đó, Hội đồng Liên Hợp quốc tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraina. Trong đó, Việt Nam đã nêu rõ quan điểm là: “hai bên cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là: “độc lập, tự chủ”, “coi trọng mở rộng hợp tác với các nước không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ” trên tinh thần cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đồng thời, coi lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng nếu bất kỳ đối tượng nào, thế lực nào xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia, chống lại chế độ chính trị, lợi ích quốc gia, dân tộc, thì Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm đấu tranh đến cùng.

Vậy mà, trong bài viết “Làm gì” đã thể hiện những luận điểm sai sự thật là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc quyền, không dân chủ, không thực hiện chiến lược mới”; “kẻ thù số một của dân tộc Việt Nam hiện nay là những yếu kém, bệnh tật trong Đảng”… Với mục đích là kích động nhân dân hoài nghi về về vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, mỗi người dân Việt Nam hãy cảnh giác, không bị mắc mưu của những luận điểm xuyên tạc và phản động trên không gian mạng. Chúng luôn tỏ vẻ là “người yêu nước”, “vì dân” nhưng thực chất là tay sai cho kẻ thù, phản quốc, hại dân và bài xích vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.