LẬT TẨY ÂM MƯU XẤU ĐỘC ẨN SAU “LỜI KHUYÊN” CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Gần đây, Phạm Phú Khải đăng trên Voatiengviet với tựa đề: “Góp ý với lãnh đạo Việt Nam”. Núp bóng “thư ngỏ”, “góp ý” với Đảng và Nhà nước ta, Phạm Phú Khải đã có những “lời khuyên” mà thoáng qua người đọc dễ lầm tưởng là những góp ý chân thành, có tính chất xây dựng, nhưng ẩn ý đằng sau những lời góp ý ấy là cả mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta một cách rất tinh vi, xảo quyệt.

Trong bài viết Phạm Phú Khải khuyên “lãnh đạo Việt Nam cần một Hội nghị Diên hồng để thu hút nhân tài, tập hợp trí tuệ tập thể của những bộ óc ưu tú hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, để vạch ra con đường chiến lược, hình thành nên lộ đồ hoặc thay đổi hướng đi của cách mạng Việt Nam”. Thực chất của “lời khuyên” này là nhằm kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Bởi theo Phạm Phú Khải, “lãnh đạo đất nước không nên tập trung vào một số người” mà phải là “nhiều lực lượng đối lập, không cùng chứng kiến” kể cả những kẻ phản động, hại nước, hại dân đã bị công lý thực thi, tòa án xử đúng người, đúng tội như: Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang… Như vậy, mục đích “lời khuyên” của Phạm Phú Khải không vì nước, vì dân mà nhằm “thay đổi hướng đi, thay đổi lãnh đạo và thay đổi chế độ ở Việt Nam”.

Chúng ta biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa người dân từ vị trí “làm thân trâu, ngựa” trở thành người làm chủ đất nước, xóa bỏ áp bức, bóc lột, xây dựng chủ nghĩa xã hội – một chế độ đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thực tiễn đó một lần nữa khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Việt Nam. Thực hiện sứ mệnh lịch sử này là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiền phong của mình là Đảng cộng sản Việt Nam cùng với sự tham gia của các giai tầng khác trong xã hội và toàn thể nhân dân Việt Nam. Và như vậy, không hà cớ gì Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Không có lý do gì để Việt Nam thay đổi hướng đi, thay đổi chế độ như “lời khuyên” của Phạm Phú Khải.

Chúng ta cũng biết rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thu hút nhân tài, bất kể người Việt Nam trong nước hay kiều bào nước ngoài thực sự “có tài, có đức” đều được trọng dụng, đều được tạo điều kiện phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho đất nước, cho mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những người con ưu tú của đất Việt tất nhiên không bao gồm những kẻ phản động, thù địch, cơ hội chính trị luôn dùng luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bộ mặt thật của “Hội anh em dân chủ”, của những kẻ “đội lốt dân chủ” “khoác áo nhân quyền” đã bị lật tẩy, đã bị tòa án phán xét công khai, đúng người, đúng tội, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bởi vậy, “lời khuyên” lãnh đạo Việt Nam “hãy trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang và bao người bất đồng chính kiến khác, hãy mời họ cùng tham gia đóng góp ý kiến để cái cách đất nước…” của Phạm Phú Khải đã bộc lộ rõ bản chất xấu xa, mục đích chính trị thấp hèn và mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, mọi người hãy hết sức tỉnh táo, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, lật tẩy âm mưu xấu độc ẩn sau những “lời khuyên” của Phạm Phú Khải./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.