LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA VŨ ĐÔNG HÀ

Trên trang mạng danlambaovn, ngày 29.07.2019 có đăng bài viết “Không biểu tình chống Tàu cộng xâm lược” của tác giả Vũ Đông Hà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận những thành tựu về nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian qua.

1. Ở Việt Nam hiện nay quyền con người luôn được bảo đảm, mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị trù dập, bắt giam một cách vô cớ.

Vũ Đông Hà cho rằng, ở Việt Nam hiện nay “Dưới chế độ độc tài toàn trị quyền con người bị tước bỏ, mọi công dân luôn luôn bị cấm đoán, trù dập, bắt giam và bỏ tù bởi chế độ”. Đây là nhận định chủ quan, thiếu cơ sở với động cơ kích động, xuyên tạc, vô căn cứ. Vũ Đông Hà  nên nhớ, Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, với một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước không bao giờ chịu khuất phục, phụ thuộc, nô dịch bởi bất kỳ một thế lực nào. Ở đó người dân được sống tự do, bình đẳng trước pháp luật, có trách nhiệm tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật. Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế- xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay trong một thế giới ngày càng đa dạng, khi tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người Đảng và Nhà nước ta luôn kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế – xã hội, các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của Việt Nam để bảo đảm cho người dân được hưởng thụ quyền con người một cách tốt nhất. Thực tiễn vừa qua cho thấy những kẻ bị xử lý theo pháp của Nhà nước Việt Nam là những kẻ vi phạm pháp luật, có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, chứ hoàn toàn không phải như những gì mà Vũ Đông Hà đề cập.

2. Hiện nay ở Việt Nam chưa có luật biểu tình, nhưng Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ, tiếp thu, giải quyết kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo đúng qui định của pháp luật.

 Vũ Đông Hà đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu về dân chủ ở Việt Nam, kích động kêu gọi biểu tình, bạo loạn chống đối chính quyền. Y đã đưa ra luận điệu phản động “Việt Nam phải cam kết bằng văn bản pháp luật về việc tôn trọng quyền tự do tụ tập và biểu tình… chúng ta sẽ biểu tình độc lập, theo cách riêng của chúng ta”. Cần vạch trần bộ mặt phản động của Đông Hà khi muốn kêu gọi những phần tử bất mãn chế độ xuống đường biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền, phá hoại xuyên tạc, bội nhọ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhằm phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vũ Đông Hà phải biết rằng, Điều 14 Hiến pháp 2013 đã hiến định “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều này hoàn toàn thống nhất với Bộ luật Nhân quyền quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, về các quyền dân sự, chính trị được hệ thống pháp luật Việt Nam quy định bởi 16 quyền, quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa được quy định bởi 10 quyền. Như vậy có thể thấy Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam rất coi trọng việc bảo đảm quyền con người đồng thời xem quyền con người như là một tiêu chí cơ bản trong xây dựng và sửa đổi pháp luật. Thực tế cho thấy, những năm qua việc bảo đảm các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ở Việt Nam ngày càng tốt hơn, vì vậy cộng đồng quốc tế đã tín nhiệm bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu tín nhiệm cao.Về quyền biểu tình cũng đã được Hiến pháp quy định, hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực soạn thảo, xin ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân để trình Quốc hội thông qua luật biểu tình trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm liên quan đến nhiều các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương. Do vậy cần được xem xét thận trọng, thấu đáo trước khi ban hành. Mặc dù vậy, Đảng, Nhà nước ta vẫn luôn tôn trọng tự do, dân chủ, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân. Nhưng chúng ta cũng kiên quyết trừng trị và xử lý theo qui định của pháp luật những kẻ quá khích lợi dụng dân chủ để kích động tụ tập đông người, biểu tình gây mất trật tự công cộng, đi ngượi lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia – dân tộc .Tất cả những vấn đề đó đã hoàn toàn bác bỏ các nhận định sai lầm, thiếu cở sở của Đông Hà đã nêu ở trên.

Như vậy, luận điệu Đông Hà đưa ra trong bài viết của mình bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta cũng như thành tựu về nhân quyền của Việt Nam, chúng ta cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA VŨ ĐÔNG HÀ

  • 20 Tháng Tám, 2019 at 9:42 sáng
    Permalink

    Luận điệu của Đông Hà thật trơ tráo. Biểu tình là cái cớ để đám phản động lôi kéo, dùng tiền để mua chuộc các thành phần bất mãn trong xã hội gây nên mất ổn định chính trị, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân.

    Reply
  • Pingback:LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA VŨ ĐÔNG HÀ |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.