Luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Phạm Trần

Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 03 – 09/10/2022 và đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các thế lực thù địch thừa cơ công kích, xuyên tạc kết quả của Hội nghị bằng những luận điệu mang tính quy chụp, suy diễn vô căn cứ. Vừa qua, Phạm Trần, kẻ đội lốt nhà báo đã rêu rao trên “Doithoaionline. com” rằng: “Trung ương 6/XIII nhìn nhận thất bại toàn diện”. Phạm Trần đã lợi dụng những tồn tại trong đánh giá khuyết điểm của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII để đưa ra nhận xét chủ quan rằng, “… dù có đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị thêm lần nữa cũng không cứu vãn được và một chuỗi thất bại mới sẽ nảy sinh”. Thực chất đây vẫn là chiêu trò “rượu cũ bình mới” nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, kích động dư luận chống lại việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, hòng âm mưu phủ nhận đi tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Chúng ta cần phải lên án và chỉ cho Phạm Trần thấy rằng:

Những thành tựu về Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian qua chứng tỏ Đảng rất coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị mà trọng tâm là Nhà nước. Cương lĩnh năm 1991, bổ sung, phát triển năm 2011 đã xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng: “Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên… Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị”. Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được rà soát, bổ sung, từng bước được hoàn thiện, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo. Nhờ có tư duy đổi mới và triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm nên bước đầu đã khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong nhiều năm về tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng được nâng cao.

Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới phù hợp. Vì vậy, một mặt, Đảng vừa giữ vững được vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước, mặt khác vừa phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội. Chính những thành tựu đạt được của đất nước là minh chứng sống động nhất về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước phù hợp, hiệu quả.

Như vậy, Phạm Trần đã cố tình bỏ qua những thành tựu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, y chỉ dựa vào những hạn chế rồi đặt điều xuyên tạc, hòng âm mưu kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bởi vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác trong nhận diện và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.