Một số luận điệu thù địch, sai trái chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Để xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động, thù địch dùng nhiều “ngón đòn” chống phá Đảng ta cả trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chúng rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường sai, không thể có chủ nghĩa xã hội”. Chúng ra sức xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đường lối mở cửa, hội nhập của nước ta, đồng thời ra sức tô son cho chủ nghĩa tư bản, rằng: “Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về bản chất, chủ nghĩa tư bản hội tụ với chủ nghĩa xã hội trong thời đại văn minh hậu công nghiệp…chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng. Không ít người còn lớn tiếng cho rằng: “Chủ nghĩa xã hội chính là bước quá độ tiến tới chủ nghĩa tư bản”.

Chúng viện cớ chủ nghĩa xã hội hiện tại sụp đổ một mảng lớn trên thế giới, những người chống đối chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta đi tới kết luận: “Chủ nghĩa Mác – Lênin là không khoa học, không thể kiểm nghiệm được trong thực tế; nó chỉ tồn tại trong những bộ óc hoang tưởng và bệnh hoạn, được Đảng Cộng sản bơm lên thành học thuyết chính thống, để áp đặt sự thống trị của mình lên toàn xã hội”.

Trước sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các nhà tư tưởng chống cộng lại được dịp phê phán, đả kích chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ cố tìm cách phủ nhận tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, cố chứng minh rằng Mác – Ăngghen không phải là những nhà khoa học. Thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu là sự thất bại của chủ nghĩa Mác – Lênin, “Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại lấy thứ đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động”…

Thực chất những luận điệu trên đều nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

Để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Đảng phải thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên tự phê bình và phê bình, nói thẳng, nói thật; giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh kiên quyết đối với những phần tử cơ hội. Chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt khác, Đảng phải thường xuyên đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân.

Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, mỗi chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp của các thế lực thù địch, đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, gây hiểu nhầm về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Một số luận điệu thù địch, sai trái chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 28 Tháng Năm, 2019 at 8:54 sáng
  Permalink

  Thực chất những luận điệu trên đều nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 28 Tháng Năm, 2019 at 10:00 sáng
  Permalink

  Hiện nay, các thế lực thù địch có rất nhiều chiêu trò chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam!. Còn Đảng thì còn Chế độ xã hội ưu việt và còn Độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân… Vì thế, hễ là người Việt Nam yêu nước chân chính thì phải bảo vệ Đảng, bảo vệ lợi ích căn bản của Nhân dân và Đất nước và tích cực phòng ngừa, đấu tranh bác bỏ, làm thất bại chiêu trò chính trị chống phá Đảng của các thế lực thù địch!.

  Reply
 • Pingback:Một số luận điệu thù địch, sai trái chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam |

 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 8:13 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là chiêu bài chống phá quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động.

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 2:40 chiều
  Permalink

  Đồng tình với tác giả

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.