Nhận diện hoạt động chống phá trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

Phá hoại trận địa tư tưởng, lý luận là một hoạt động do các thế lực thù địch tiến hành nhằm vào các quốc gia xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng, hòng làm tan rã về tư tưởng, lý luận ở ngay tại trung tâm đầu não của hệ thống chính trị Việt Nam, từ đó sẽ lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước phụ thuộc vào các nước lớn và phục vụ cho lợi ích của các nước lớn. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang tập trung tuyên truyền, phá hoại hoại trận địa tư tưởng của Đảng trên các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất của hoạt động phá hoại hoại tư tưởng lý luận là xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, phổ biến luận điểm “04 phi” (bao gồm “phi giai cấp”, “phi chính trị”, “phi ý thức hệ”, “lực lượng vũ trang phi chính trị”); tiến hành “cuộc chiến tranh chính trị” để tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng; nhằm tác động, chuyển hóa về mặt tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chúng tập trung mọi lực lượng, phương tiện nhằm tuyên truyền các luận điểm xuyên tạc, chứng minh “tính lỗi thời của học thuyết Mác – Lênin”; cho rằng sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các nước trên thế giới đều đã bác bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ còn một số quốc gia còn “ngoan cố” tôn thờ học thuyết này trong đó có Việt Nam.

Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động đòi “xét lại”, “lật án”, đưa ra các luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam. Các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt, thổi phồng hạn chế, khuyết điểm đòi “xét lại”, “lật án” các sự kiện như “Cải cách ruộng đất”, “Nhân văn giai phẩm”, “Nhóm xét lại chống Đảng”, … đồng thời xuyên tạc lịch sử, vu cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ ba, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Các thế lực thù địch sử dụng nhiều hình thức khác nhau để tuyên truyền, tán dương tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị của các nước tư bản, dẫn đến có một số cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có các hành vi chống đối, nói, viết, làm trái đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước; cổ vũ số đối tượng cơ hội chính trị, đưa ra những yêu sách đòi thành lập “Hội chống tham nhũng”, tổ chức “Hội nghị Diên Hồng thời kỳ mới”, phát động “Quỹ dân chủ” cho Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền chống phá về tổ chức nhân sự, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tập trung vào số cán bộ, đảng viên giữ vị trí chủ chốt. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc về công tác tổ chức, cán bộ, nhằm gây chia rẽ nội bộ, kích động gây mâu thuẫn, mất đoàn kết giữa những cán bộ, đảng viên về các vấn đề như: Trong Đảng có phe nọ, phái kia; tranh giành quyền lực, thanh trừng nội bộ, “tay sai Tàu Cộng”,…hòng gây sự hoài nghi, dao động trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nhận diện hoạt động chống phá trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

  • 9 Tháng Tư, 2018 at 9:14 sáng
    Permalink

    Bất chấp mọi công kích, bôi nhọ, phê phán, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn vững vàng và phát huy vai trò trong thời đại mới. Càng trải qua khó khăn, chủ nghĩa Mác – Lênin lại càng bộc lộ tính sáng tạo, tính thực tiễn cùng những giá trị tự thân./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.