Những luận điệu luẩn quẩn và cũ rích của Nguyên Anh

Xuyên tạc, hạ thấp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Mới đây, Nguyên Anh lại tiếp tục những luận điệu cũ rích này qua bài viết “Vì sao phải bảo vệ Đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt mình?!” trên trang “Quyenduocbiet.com”.

 Với dã tâm thâm thù của kẻ phản động, Nguyên Anh đã trắng trợn xuyên tạc rằng, Đảng “là người cai trị, còn dân tộc là kẻ bị trị”, “là băng đảng của những kẻ vô loại, … lưu manh”, “độc tài phi nhân”. Nguyên Anh và đồng bọn của y cần phải biết rằng, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mục tiêu của Đảng luôn gắn liền với nguyện vọng tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Ngoài lợi ích trên, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là mục tiêu, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước đã phát triển rất mạnh mẽ theo nhiều khuynh hướng để cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân, đế quốc, nhưng đều thất bại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng được sự đòi hỏi bức thiết của lịch sử. Với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn áp bức giai cấp, không còn tình trạng người bóc lột người, nhân dân làm chủ xã hội, làm chủ cuộc sống của mình. Chính vì vậy, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo Đảng. Trong suốt tiến trình cách mạng, dù phải trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Nguyên Anh đã quy chụp rằng, “mô hình nhà nước độc đảng là một mô hình chậm tiến, lạc hậu” để hô hào, cổ xúy cho đa nguyên, đa đảng, kích động nhân dân biểu tình chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chiêu trò cũ rích này của Nguyên Anh cũng như của các thế lực thù địch đã sử dụng trong nhiều năm qua sẽ không thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Bởi sự thật, hơn 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã hồi sinh và không ngừng thay da đổi thịt. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến nghèo nàn, lạc hậu và không có tên trên bản đồ thế giới đã vươn lên tiến cùng thời đại, làm rạng danh non sông dòng giống Lạc Hồng. Qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo ra “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với phẩm chất, năng lực, đạo đức và uy tín của mình, sự tin yêu của nhân dân, chắc chắn rằng: hiện tại và tương lai, sự lãnh đạo của Ðảng ta vẫn sẽ là sự lựa chọn duy nhất để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước sánh vai với các nước trên thế giới. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết không từ bỏ quyền độc tôn lãnh đạo đất nước và xã hội mà nhân dân đã ủy thác; nhân dân và dân tộc Việt Nam không cần, không chấp nhận đa đảng đối lập như Nguyên Anh đã rêu rao.

Thiết nghĩ, dù Nguyên Anh và các thế lực thù địch có cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng đến đâu chăng nữa thì những người có lương tri vẫn luôn ghi nhận vai trò to lớn của Đảng đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ luôn đặt trọn niềm tin vào Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam sẽ luôn vững bước vượt lên mọi khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.