Niềm tin với Đảng soi sáng đường đi

Vượt lên trên ý nghĩa của một kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm lịch sử sau 30 năm đổi mới, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và đang đứng trước những vận hội lớn để phát triển. Thành công của Đại hội XII như tiếp thêm sinh lực, thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân thêm tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng, Đảng vững tay chèo lái, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Niềm tin đó đã thể hiện ở tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, cái tên “Đảng Cộng sản Việt Nam” đã trở thành một cái tên vô cùng quen thuộc, gắn bó và trìu mến mà cả dân tộc luôn dành tình yêu thương, kính trọng và trọn niềm tin đi theo Đảng và cũng có lẽ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất trên thế giới được nhân dân dành cho tên gọi là “Đảng ta”, tức là Đảng của chúng ta, Đảng của nhân dân, của dân tộc. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh vĩ đại giành lại độc lập, tự do và cả trong sự nghiệp vĩ đại phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

 Song có một số ít người vẫn đưa ra những “nhận định”, những “đánh giá” thiếu khách quan, xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm làm giảm uy tính của Đảng. Một số trang mạng, cá nhân cho rằng: “Đảng thất bại trong phát triển kinh tế”, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền”, hiện nay người dân thất vọng với đảng với chế độ, một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội và cả tư tưởng đang diễn ra ở Việt Nam, … Bởi vì họ không biết, hoặc cố tình không biết 30 năm đất nước bước vào công cuộc đổi mới mạnh mẽ kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. Thành quả của 30 năm qua giúp chúng ta ngày càng nhận thức rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng thấy rõ tính đúng đắn của công cuộc đổi mới đất nước – một công cuộc đổi mới mang tính tổng thể, sâu sắc và được chuẩn bị hết sức bài bản với những bước đi được tính toán kỹ lưỡng phù hợp với đặc điểm tình hình của Việt Nam. Không chỉ các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia mà mọi người dân Việt Nam đều nhận rõ những thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới qua cuộc sống hằng ngày, qua bộ mặt của các địa phương và cả nước. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước tiến mới và đặc biệt là bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi.

Về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ bao đời nay cha ông ta luôn kiên trì đấu tranh bảo vệ đất nước, quyết tâm xây dựng đất đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Biết bao nhiêu thế hệ cha anh đã tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó để bảo vệ chủ quyền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyết không cho kẻ thù xâm chiếm và làm đảo lộn đất nước ta một lần nữa. Với phương châm kiên trì, kiên quyết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, tránh xung đột, đối đầu, Đảng và Nhà nước ta luôn đấu tranh một cách bền bỉ với quan điểm nhất quán: kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Hàng ngày có hàng vạn tàu thuyền của ngư dân từ Bắc vào Nam vẫn ngày đêm ra khơi bám biển với lá cờ Tổ quốc tung bay trong sóng gió biển quê hương. Lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, cùng bà con ngư dân vẫn bám biển, tuần tra, ngăn cản, xua đuổi, đấu tranh buộc giàn khoan và tàu lạ rút khỏi vùng biển đảo của Việt Nam. Dù mưa xa, bão táp nhưng những chiến sỹ của ta vẫn anh dũng, kiên trung luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhận thức rõ âm mưu của thế lực thù địch, xác định rõ đối tượng, đối tác cùng tinh thần đoàn kết một lòng gắn bó với biển, đảo, quyết tâm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc quân và dân ta đã và đang là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển. Thực tế đó phản bác hoàn toàn với một số phần tử cơ hội lợi dụng mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc cho rằng chúng ta thất bại trong đấu tranh duy trì chủ quyền biển đảo.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.