Sự lộng ngôn của Nguyên Thạch

Gần đây, trên blog Damlambao xuất hiện bài viết của Nguyễn Thạch với tựa đề “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử của chuỗi phá hoại” thể hiện rõ cái nhìn thiển cận, thiếu khách quan, mang nặng sự hằn học, xúc phạm, xuyên tạc và phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

Vẫn là những sự kiện và các vấn đề như “Hội nghị Thành Đô 1990”, “Cải cách ruộng đất”, “Cải tạo công thương nghiệp”, “Đại thắng mùa Xuân 1975” hay “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”… được Nguyễn Thạch dẫn ra để làm minh chứng cho những nhận định, bình luận đầy chủ quan, với ý đồ xuyên tạc, xúc phạm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Y lập luận rằng: “Tất cả những động thái này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hủy diệt tiềm năng của đất nước, bóp nghẹt Tự do, Dân chủ, Nhân quyền”. Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Thạch còn xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những đã hủy hoại non sông, gấm vóc, làm mất vịnh, thác, biển, đảo, đất liền mà còn hủy hoại cả vô số tinh hoa của dân tộc”. Đáng lên án khi, Nguyễn Thạch hàm hồ khi đưa ra nhận định: “Với thành phần lãnh đạo cả một quốc gia mà ngu dốt độc tài, độc ác là thành phần cốt cán thì chuyện đất nước lâm vào lụn bại là không thể nào tránh khỏi” v.v… Sự thật liệu có phải là như vậy?

Chúng ta đều biết, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không chỉ chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, mà còn khẳng định vai trò quyết định sự lãnh đạo của của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Thực tiễn thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới, sự thật đó đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là không gì có thể thay thế được

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trước những khó khăn, thách thức, những vấn đề mới chưa có tiền lệ trong lịch sử, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thậm chí có cả những sai lầm, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm phát hiện ra những hạn chế, yếu kém, sai lầm, khuyết điểm, kịp thời đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam cận, hiện đại đã chứng minh rất hùng hồn rằng: không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

Từ những vấn đề trên cho thấy, nếu sự thực về Đảng Cộng sản Việt Nam như những gì mà Nguyễn Thạch đề cập trong bài viết thì Việt Nam sẽ không thể có được những thành quả như ngày hôm nay. Những thành quả đó của Việt Nam được biết đến không chỉ trong nước mà cả phạm vi quốc tế. Người đứng đầu quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới khi phát biểu trong diễn đàn APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017 cũng đã thừa nhận, sự phát triển của Việt Nam những năm qua “là rất ấn tượng”. Vậy mà Nguyễn Thạch đã cố tình xuyên tạc vu cáo cho rằng: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam không hề có những thành tựu hay ưu điểm gì, trái lại chỉ là những hạn chế, khuyết điểm. Điều này, thể hiện rõ sự lộng ngôn của Nguyễn Thạch với ý đồ không thể che dấu là nhằm gây tâm lý bi quan, thiếu tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới phủ nhận, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là âm mưu, thủ đoạn đen tối và rất nguy hiểm của Nguyễn Thạch và các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết bác bỏ, không để mắc mưu chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Sự lộng ngôn của Nguyên Thạch

 • 20 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:20 sáng
  Permalink

  Đây là âm mưu, thủ đoạn đen tối và rất nguy hiểm của Nguyễn Thạch và các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết bác bỏ, không để mắc mưu chúng

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 1:50 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Nguyễn Thạch thể hiện rõ cái nhìn thiển cận, thiếu khách quan, mang nặng sự hằn học, xúc phạm, xuyên tạc và phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Nguyễn Thạch thật đáng bị lên án.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 1:59 chiều
  Permalink

  Âm mưu, thủ đoạn của Nguyên Thạch là chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 3:28 chiều
  Permalink

  trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trước những khó khăn, thách thức, những vấn đề mới chưa có tiền lệ trong lịch sử, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thậm chí có cả những sai lầm, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm phát hiện ra những hạn chế, yếu kém, sai lầm, khuyết điểm, kịp thời đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.