Sự thật: “Góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII” của Nguyễn Đình Cống

Như đã thành thường lệ, cứ mỗi dịp chuẩn bị và diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, thì trên một số trạng mạng xã hội lại xuất hiện với tần suất lớn hơn, nhiều bài viết với nội dung xuyên tạc, mang tính kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bài viết của Nguyễn Đình Cống trên trang mạng Bauxite Việt Nam mặc dù lấy danh nghĩa “góp ý về chuẩn bị Đại hội lần thứ 13” của Đảng nhưng thực chất nội dung không phản ánh đúng tiêu đề đã nêu trên.

Chúng ta đều biết, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước bằng cương lĩnh, đường lối và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Do đó, để chuẩn bị cho các kỳ Đại hội Đảng, có rất nhiều công việc cần phải được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, chuẩn bị Báo cáo Chính trị nói riêng, Văn kiện Đại hội nói chung và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới là những nội dung rất hệ trọng, đòi hỏi phải có sự đầu tư cả về thời gian, công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Bởi Báo cáo Chính trị trình trước Đại hội vừa phải nghiên cứu công phu để đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, làm cơ sở đề ra những định hướng phát triển các lĩnh vực của đất nước trong nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Với lẽ đó, thì không có gì ngạc nhiên khi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triển khai thành lập Ban chuẩn bị Văn kiện và tiến hành triển khai công tác quy hoạch nhân sự cho Đại hội XIII khi thời gian còn gần hai năm mới đến thời điểm diễn ra Đại hội.

Vậy mà, Nguyễn Đình cống lại cho cho rằng: “Báo cáo Chính trị là những văn bản nặng về hình thức sáo rỗng, có ít tác dụng”, “là sản phẩm của rất nhiều công sức, nhưng là của những trí tuệ giáo điều, đã bị xơ cứng, của những lao động giản đơn như sao chép, cắt dán, liệt kê…”, “Còn hai năm nữa mới đến Đại hội XIII, thế mà bây giờ Bộ Chính trị đã lập Ban chuẩn bị Văn kiện”. Không những thế, Nguyễn Đình Cống còn xuyên tạc về phương châm “kiên trì và đổi mới” trong chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng XIII khi tự mình đưa ra câu hỏi và trả lời: “Kiên trì cái gì? Đáng ra phải kiên trì đường lối độc lập tự chủ nhằm đem lại tự do và hạnh phúc thật sự cho nhân dân, thì lại kiên trì chủ nghĩa Mác – Lê, một chủ nghĩa được tạo nên từ những ngụy biện, chứa nhiều độc hại, chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm người. Đáng lẽ phải nghiên cứu, phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ lại và phát huy những yếu tố tích cực, tìm ra và loại bỏ những yếu tố có hại cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân thì lại đem buộc chặt nó với Mác – Lê, một việc làm tưởng đề cao ông Hồ nhưng thực chất là làm hại ông…”. Rõ ràng, đến đây thì mọi người đều hiểu, điều mà Nguyễn Đình Cống muốn “góp ý” không có gì khác hơn là từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là điều hết sức nguy hiểm, nhất là với những người chưa hiểu hoặc hiểu biết không đầy đủ về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những người có hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều nhận thức rõ rằng, chính chủ nghĩa Mác – Lênin là lý luận cách mạng và là vũ khí sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho mình và cho nhân loại tiến bộ. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Bởi vậy, để giữ vững độc lập dân tộc và đem lại tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân thì việc kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan.

Thực chất, những điều gọi là “góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13” của Nguyễn Đình Cống nói riêng, của những kẻ muốn “đi ngược” lại với lợi ích của đất nước và của nhân dân nói chung, thực chất là những thủ đoạn thâm độc của “diễn biến hòa bình” mà chúng đã và đang thực hiện với cách mạng Việt Nam. Thông qua đó, nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Bởi vậy, trong quá trình diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chắc chắn sẽ có không ít những bài viết dưới dạng “kiến nghị”, “góp ý” kiểu như của Nguyễn Đình Cống. Với lẽ đó, mỗi người chúng ta cần hết sức cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc và lợi ích của chính bản thân mình./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự thật: “Góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII” của Nguyễn Đình Cống

  • 27 Tháng Một, 2019 at 9:53 sáng
    Permalink

    những điều gọi là “góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13” của Nguyễn Đình Cống nói riêng, của những kẻ muốn “đi ngược” lại với lợi ích của đất nước và của nhân dân nói chung, thực chất là những thủ đoạn thâm độc của “diễn biến hòa bình”

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.