Sự xuyên tạc, vu khống của Trần Trung Đạo

Những ngày qua, trên trang mạng “baotiengdan.com”, một số phần tử bất mãn, cơ hội liên tục có những bài viết chống phá Đảng Cộng sản, trong đó có Trần Trung Đạo. Với bài viết “Sáu lý do giúp chế độ Cộng sản tồn tại”, một trong những lý do đó là “Đảng kiểm soát toàn bộ cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội bằng tuyên truyền và khủng bố”. Y cho rằng: Đảng Cộng sản áp dụng chính sách tuyên truyền tàn độc, tinh vi đến mức người bị tẩy não hoàn toàn không biết mình bị tẩy não. Ngoài ra cơ quan tuyên truyền trung ương đảng kiểm soát từng chi tiết các sinh hoạt tri thức thông tin, truyền thanh, truyền hình, báo chí… ngay cả các tác giả viết bài cũng đã phải thực thi kiểm duyệt…

Cần phải khẳng định, đây là quan điểm hoàn toàn sai trái trơ tráo, thâm độc của Trần Trung Đạo nói riêng và các phần tử cơ hội, thù địch nói chung.

Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát toàn bộ cơ cấu Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội là một tất yếu. Chúng ta đều biết, bất cứ thể chế chính trị nào trên thế giới cho dù là nhà nước “tam quyền phân lập” hay nhà nước trong các thể chế chính trị khác cũng đều chú trọng đặc biệt đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhằm kiểm soát quyền lực đối với từng chủ thể trong hệ thống chính trị và đối với toàn bộ hệ thống chính trị, qua đó kiểm soát cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Khác với các chính thể khác, Việt Nam lựa chọn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Bởi vậy Đảng cộng sản kiểm soát quyền lực giữa các chủ thể trong xã hội và kiểm soát cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là tất yếu nhằm bảo đảm và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ hai, nói về công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Tuyên truyền hệ tư tưởng, chủ thuyết chính trị để chính thống hóa và duy trì nó ở vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội là một hình thức mang tính phổ quát ở mọi nước trên thế giới và là công việc được thực hiện bởi bất kỳ đảng phái chính trị hay chính phủ ở thể chế chính trị nào. Nói như vậy để Trần Trung Đạo và những kẻ cơ hội biết rằng: Bất kể xã hội nào, thể chế chính trị nào, do đảng phái nào giữ quyền lãnh đạo cũng đều coi trọng công tác tuyên truyền, không riêng gì Đảng Cộng sản. Như V.I. Lê-nin khẳng định, tuyên truyền là đem chân lý đến cho người nghe. Và, đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng, đi theo những người cộng sản không phải vì những người cộng sản khéo nói, mà chính bởi người cộng sản nói đúng sự thật.

Thứ ba, nói “Đảng Cộng sản kiểm soát cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội bằng khủng bố” là hoàn toàn bịa đặt vô căn cứ.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách, lãnh đạo thông qua công tác cán bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của Nhân dân và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Điều đó cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Tuy nhiên, Nhân dân lại là chủ thể quan trọng nhất kiểm soát quyền lực lãnh đạo của Đảng, mọi đảng viên của Đảng dù ở bất cứ cương vị nào cũng đều bình đẳng trước pháp luật và phải chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhân dân. Vì vậy, Đảng không thể độc đoán, chuyên quyền, áp đặt hay nói như Trần Trung Đạo là Đảng kiểm soát cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội bằng khủng bố là điều hoàn toàn bịa đặt, vu khống.

Tóm lại, Trần Trung Đạo và những kẻ cơ hội, phản động đang cố tình bịa đặt, vu khống, nói xấu Đảng Cộng sản. Thực chất y và đồng bọn có đủ nhận thức để hiểu rõ về vai trò, sứ mệnh cao cả của Đảng Cộng sản đối với nhân loại, song cố tình phủ nhận hoặc do các thế lực khác giật dây để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng. Với lương tri và trách nhiệm trước nhân loại tiến bộ, hy vọng rằng Trần Trung Đạo và những kẻ như y hãy tỉnh mộng, đừng cố gắng  đi ngược lại xu thế của lịch sử để rồi có một ngày không xa sẽ phải hối tiếc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự xuyên tạc, vu khống của Trần Trung Đạo

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.