Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được khẳng định

Không còn nghi ngờ gì nữa những thành quả tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã tạo ra sức mạnh và trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa – hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, cung cấp kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam thì đế quốc Mỹ liệu có cúi đầu, cuốn cờ về nước? Liệu lịch sử có ghi dấu mốc Hiệp định Pari tháng 1-1973 hay không?

Dù khó khăn đến mấy, nhân dân ta vẫn kiên định vững bước đi trên con đường ấy, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với một vị thế và tư thế mới – vị thế và tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Với những định hướng, chủ trương và những giải pháp lớn, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, nhân dân Việt Nam vững tin hướng tới tương lai. Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao đã và đang đem lại cho dân tộc ta, nhân dân ta tư thế mới, sự tự tin và sức mạnh mới, không có thế lực nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi tới.

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và địa vị làm chủ chân chính cho nhân dân, nâng tầm cao uy tín, vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhiều lần khẳng định như vậy. Mục tiêu giải phóng con người thoát khỏi mọi ách nô dịch, áp bức và bóc lột, đưa con người lên làm chủ, đem lại cuộc đời tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự cho nhân dân bằng con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống hiện thực, là con đường đang được hiện thực hóa bằng thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là vấn đề hợp quy luật, mục tiêu nhân đạo, nhân văn, đã và đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. Đó là thực tế, là hiện thực sinh động để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, cho rằng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Những kẻ đưa ra luận điệu này đã không hiểu (hay cố tình không hiểu) lịch sử và bản chất thực sự của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đang đi tới thì mới nói bừa, nói càn, thiếu suy nghĩ với giọng điệu thâm thù, quay lưng lại lịch sử, điên cuồng chống đối chế độ, phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân. Việc cố tình nhạo báng lịch sử, xuyên tạc sự thật, lật ngược, bôi đen một học thuyết khoa học, cách mạng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp đấu tranh để xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công; thực hiện giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng nhân loại; xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp phải là một học thuyết tràn đầy sinh khí, sức sống, tinh thần nhân văn, nhân đạo. Đồng thời, vạch ra một con đường đấu tranh cách mạng, đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự cho nhân dân…, người có lương tâm, có trí tuệ, tự xưng là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào…thì lẽ ra phải bảo vệ lẽ phải, sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thành quả của cách mạng Việt Nam. Trái lại, bất kể là ai, thế lực nào phủ nhận học thuyết khoa học, cách mạng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn là gây tội ác, đã đánh tráo khái niệm, tự lấy tay chọc vào mắt mình, cam chịu nhục nhã để làm tay sai cho các thế lực thù địch. Dân tộc này, đất nước này, hơn 90 triệu người dân cực lực phản đối và không dung thứ những kẻ đang gây tội ác. Các người có thể bóp nát một bông hồng, song không thể cản được mùa xuân đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được khẳng định

 • 3 Tháng Tư, 2017 at 9:10 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới ngày càng cho nhân loại thấy sức sống trường tồn của mình trước bao khó khăn, thử thách. Nhiệm vụ của những người cộng sản và nhân dân yêu chuộng hòa bình là góp phần nhỏ bé của mình xây dựng con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã vạch ra và được thực tiễn chứng minh.

  Reply
 • 7 Tháng Tư, 2017 at 2:53 chiều
  Permalink

  Chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc, hòa bình thực sự cho nhân loại. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp nhất mà nhân loại đang tiến tới!

  Reply
 • 9 Tháng Tư, 2017 at 4:28 chiều
  Permalink

  Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta, nhân dân ta cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam; đó là chế độ xã hội tốt đẹp nhất mà nhân dân ta và nhân dân thế giới đang hướng tới. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và địa vị làm chủ chân chính cho nhân dân và nâng cao vị thế, uy tín của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 3:54 chiều
  Permalink

  Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.