Tươi thắm sắc xuân, ấm lòng dân – ý Đảng

Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mỗi chúng ta quý trọng và tự hào về Đảng quang vinh, tưởng nhớ khôn nguôi về Bác Hồ vĩ đại. Trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi chúng ta đều muốn cất cao lời ca, tiếng hát “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”, “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng…” với tình yêu thương nồng nàn, tha thiết, những dự cảm hào hùng, thiêng liêng; những kỷ niệm êm đềm, tươi thắm và sâu sắc về Đảng, Bác Hồ, mùa Xuân đất nước, con người Việt Nam.

Đúng vậy! Trải qua 86 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta xóa bỏ “đêm dài nô lệ”, làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai kẻ thù đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột bất công; hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; đưa non sông gấm vóc về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội – thực hiện một sự nghiệp vinh quang, vĩ đại, hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Là công dân Việt Nam yêu nước, chúng ta ý thức sâu sắc giá trị sống của một ngày trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc vì nó đã phải đánh đổi bằng chính xương máu, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ là anh hùng liệt sỹ, những người thân yêu, ruột thịt của chúng ta; nhận thức sâu sắc hơn mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Bác Hồ là hết lòng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, kiên quyết thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong ngày vui mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới hôm nay, ôn lại những trang lịch sử hào hùng của Đảng, của cách mạng Việt Nam, chúng ta cảm nhận sâu sắc thêm giá trị, ý nghĩa sự thành công tốt đẹp Đại hội XII của Đảng ta trong bối cảnh tình hình mới đầy biến động, phức tạp, khó lường. Dự cảm tốt đẹp và hy vọng tràn đầy sức sống về một kỳ Đại hội: Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới đang đem đến cho chúng ta thêm niềm tin yêu, sức mạnh để cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.
Trước đây cũng như hiện nay, trong muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng ta vẫn son sắt thủy chung, một lòng một dạ vững tin chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam băng qua ngàn chông gai, vượt qua mọi bão táp, phong ba, gềnh thác, đưa dân tộc ta đi đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang: đất nước có hòa bình, ổn định chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Qua thực tiễn cách mạng, tư duy lý luận, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta ngày càng phát triển, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và để lại những mốc son tươi thắm trong từng giai đoạn lịch sử; đặc biệt là việc Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 30 năm qua.
Yêu mến, tôn trọng, ghi nhận và tôn vinh quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng nước ta là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã gọi Đảng với tình cảm thân thương, trừu mến “Đảng Ta”. Chính vì lẽ đó, Đảng ta với Dân tộc, Đất nước và Nhân dân là một. Đảng ta trở thành Niềm tin, Lẽ sống và Khát vọng sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đó là chân lý của thời đại kết tinh trong Đảng ta, là mệnh lệnh của cuộc sống được Đảng ta lĩnh hội, nhận trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Nhân dân thực hiện mơ ước, khát vọng sống hòa bình.
Ca ngợi về công lao to lớn của Đảng, các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ và quảng đại quần chúng nhân dân đã ví Đảng ta là “người Mẹ hiền”, Đảng là mùa Xuân của đất nước, của con người, là lẽ sống, niềm tin và tình yêu cuộc sống. Điều đó thật chân tình, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, đã kết tinh và hội tụ đầy đủ “ý Đảng – lòng Dân”, thắm đượm tình người, hàm chứa nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc! Bởi lẽ, mùa Xuân là biểu tượng của đoàn viên, sum họp và hạnh phúc. Mùa xuân đến đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp là Đại hội XII của Đảng thành công. Nhờ đó, vũ trụ, đất trời và lòng người dân nước Việt đều hanh thông, cây cối đâm chồi, nảy lộc; vạn vật giao hòa tươi tốt; con người, cảnh vật đều tươi vui, rộn rã. Điều ấy thật linh nghiệm và sâu sắc, bởi 86 năm trước đây, Đảng ta ra đời vào mùa Xuân, đã kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc trước họa ngoại bang xâm lược. Ngày ấy của 86 năm về trước đã hò hẹn và trở về chung vui với thành công rực rỡ của Đại hội XII cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cùng đón Xuân đón Tết hôm nay. Điều ấy thêm một lần khẳng định Đảng ta luôn đồng hành cùng những mùa xuân đất nước; mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người. 86 năm qua cũng là 86 mùa xuân Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” và mục tiêu, lý tưởng ấy lại tỏa sáng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Vì lẽ đó, Đảng ta chính là mùa Xuân của Đất nước, của con người Việt Nam.
Đảng ta ra đời ngày 3/2/1930, đúng vào thời khắc thiêng liêng của sự giao hoà giữa đất trời và lòng người, giữa mùa xuân và xã hội. Chắc hẳn sự kiện này không phải là ngẫu nhiên, mà là sự hội tụ của hồn thiêng sông núi; của đất trời và lòng người dân Việt Nam, của dân tộc và thời đại; phản ánh sự vận động, phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Nói một cách khác, đó là sự lựa chọn của lịch sử, mang tính quy luật khách quan bởi sự vận động, phát triển chín muồi của phong trào yêu nước của nhân dân ta những năm đầu thế kỷ XX với sự xuất hiện của ba Đảng Cộng sản ở ba miền Bắc, Trung, Nam; bởi ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của người dân đất Việt đã dâng cao ngút trời; bởi sự giác ngộ cách mạng và hiểu biết lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin về sự cần thiết phải đánh đổ ách thống trị của quân xâm lược để giành lại quyền sống, quyền làm người của hàng triệu người dân Việt Nam và nó đã trở thành sức mạnh của một dân tộc. Và chính nó đã xây móng, đắp nền để 86 năm sau, vào những ngày này, cả dân tộc ta đã tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, cùng chung vui đón Tết, đón Xuân.
Rõ ràng là “ý Đảng  – lòng Dân” luôn hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên mùa xuân – cách mạng – niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng” của dân tộc ta. Trước khó khăn, thử thách, trước kẻ thù hung bạo nhưng hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không hề run sợ, chẳng tiếc máu xương, tự nguyện đứng lên, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cộng sản, vì chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”, kiên quyết gìn giữ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chính trong đêm trường nô lệ, giữa cảnh lầm than của người dân mất nước, tình hình “đen tối như không có đường ra”, Đảng ta đã ra đời và đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân tràn đầy hạnh phúc!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Xuân Bính thân 2016 đang đến. Sức sống của Đảng thật mãnh liệt như chồi non lộc biếc mùa xuân. Với tinh thần Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Đại hội XII của Đảng đã ý thức sâu sắc sứ mệnh lớn lao của mình trước quốc dân, đồng bào và toàn thể dân tộc. Từ Đại hội này, một Thông điệp đã vang lên; mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức phát huy những ưu điểm, kiên quyết đấu tranh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc chủ động, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế.

Một mùa Xuân mới đã về trên quê hương đất Mẹ Việt Nam, cũng là năm có thêm nhiều thời cơ, thuận lợi để chúng ta xây dựng, phát triển đất nước theo đường lối Đại hội XII của Đảng vạch ra; song cũng không ít khó khăn, thách thức mới đối với đất nước ta. Nhưng với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, được rèn luyện, thử thách qua hơn 70 mùa xuân – cách mạng, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bổ sung, phát triển sẽ giúp Đảng ta vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng to, bão dữ để đưa đất nước ta đi đến bến bờ mới, vinh quang, hạnh phúc../.

Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Tươi thắm sắc xuân, ấm lòng dân – ý Đảng

  • 9 Tháng Tư, 2016 at 8:46 sáng
    Permalink

    Thực tiễn cách mạng Việt Nam 86 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.