Vạch trần luận điệu sai trái, thù địch của Mai V.Phạm

Trên trang Bauxite Việt Nam  ngày 16. 6 .2019 có bài “Khi nào triệu người Việt sẽ xuống đường ” của Mai V. Phạm. Bài viết đã lợi dụng sự mất ổn định chính trị ở Hồng Kông, Venezuala để xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, cố tình hạ thấp, phủ nhận  vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị, trật tụ an toàn xã hội, hoang mang dao động trong quần chúng nhân dân.

Mai V. Phạm đưa ra nhận định cho rằng ‘Từ năm 1945 cho tới ngày nay; dưới sự cai trị của chế độ độc tài công sản, dân tộc Việt Nam luôn bị cai trị bởi các nhà cầm quyền chuyên chế, người dân không có quyền công dân, quyền con người”. Đây là nhận định chủ quan, hết sức phản động, thiếu cơ sở với động cơ kích động, xuyên tạc, vô căn cứ.  Cần thấy rằng; ở Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, với một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước không bao giờ chịu khuất phục, phụ thuộc, nô dịch cho bất kỳ một thế lực nào, ở đó người dân được sống tự do, bình đẳng trước pháp luật, có trách nhiệm tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật của một đất nước tự do, độc lập, có quyền lợi và nghĩa vụ, được tôn trọng, thụ hưởng các phúc lợi xã hội như học tập, giáo dục, vui chơi, giải trí, khám chữa bệnh, được  tham gia đóng góp, xây dựng vào mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, mọi người đều sống và làm việc theo pháp luật, được kiểm tra hoạt động của các cơ quan công quyền, thực tiễn vừa qua cho thấy nhiều cán bộ, công chức đã bị sử lý kỷ luật vì thái độ phục vụ người dân chưa tốt như, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, thiếu trách nhiệm. Điều đó chứng tỏ người dân ở Việt Nam hiện nay vừa là đối tượng vừa là chủ thể có nghĩa vụ và trách nhiệm được phục vụ, tôn trọng chứ hoàn toàn không phải như nhận định của Mai V.Phạm là đất nước không có dân chủ, người dân bị tước quyền con người. Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu,vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế- xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Hiện nay trong một thế giới ngày càng đa dạng, khi tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người Đảng và Nhà nước ta luôn kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế – xã hội, các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của  Việt Nam để bảo đảm cho người dân được hưởng thụ quyền con người một cách tốt nhất. Thực tiễn cũng đã khẳng định từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, Nhà nước Việt nam luôn quan tâm, chăm lo đến việc bảo đảm quyền con người. Điều đó được hiến định trong Hiến pháp và quy định trong hệ thống pháp luật. Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều này hoàn toàn thống nhất với Bộ luật Nhân quyền quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, về các quyền dân sự, chính trị được hệ thống pháp luật Việt Nam  quy định bởi 16 quyền, quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa được quy định bởi 10 quyền.  Như vậy có thể thấy Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền con người đồng thời xem quyền con người như là một tiêu chí cơ bản trong xây dựng và sửa đổi pháp luật, những năm qua việc bảo đảm các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ngày càng tốt hơn, vì vậy cộng đồng quốc tế đã tín nhiệm bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu tín nhiệm cao. Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến nay, Việt Nam đã có 858 cơ quan báo in, 105 cơ quan báo điện tử, 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí, 66 đài phát thanh, truyền hình. Hiện nay, không chỉ người dân Việt Nam mà cư dân nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam có đầy đủ thông tin từ những hãng thông tấn, báo chí lớn. Hiện ở Việt Nam có tới 75 kênh truyền hình nước ngoài “online”, trong đó có các kênh nổi tiếng như CNN, BBC, TV5, NHK, DW… có tới 20 cơ quan báo chí nước ngoài đã có phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhiều báo, tạp chí in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài được phát hành rộng rãi, Qua intenet, người dân Việt Nam có thể tiếp cận tin tức, bài vở của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới. Nhiều chuyên gia đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực. Sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung và các phương tiện thông tin đại chúng là minh chứng về tư do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam. Sự tăng nhanh của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ, chứng tỏ quyền tự do hội họp và lập hội của người dân được tôn trọng và bảo đảm. Số chức sắc, nhà tu hành và những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp không ngừng tăng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tâm linh của nhân dân. Các tôn giáo có quyền và được Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện mở trường, cơ sở đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, tham gia các hoạt động xã hội. Nhà nước Việt Nam còn đặc biệt coi trọng chính sách dân tộc, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, coi đó là một trong những nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước Tất cả những vấn đề đó đã hoàn toàn bác bỏ các nhận định sai lầm, thiếu cở sở của Mai V.Phạm đã nêu ở trên.

 Tóm lại, những vấn đề được nêu ra trong bài viết của Mai V.Phạm đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước ta, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị. Chúng ta cân nghiêm khắc lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của những kẻ bồi bút, phản động .

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Vạch trần luận điệu sai trái, thù địch của Mai V.Phạm

 • 1 Tháng Bảy, 2019 at 1:48 chiều
  Permalink

  Những kẻ lộ mặt phản Cách mạng như Mai V. Phạm cần phải tìm diệt!.

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2019 at 3:34 chiều
  Permalink

  Mai V.Phạm đã nhận định chủ quan, hết sức phản động, thiếu cơ sở với động cơ kích động, xuyên tạc, vô căn cứ.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2019 at 10:06 sáng
  Permalink

  Bài viết của Mai V.Phạm cần phải bị lên án và bác bỏ. Cơ quan chức năng cần vào cuộc.

  Reply
 • 5 Tháng Bảy, 2019 at 2:12 chiều
  Permalink

  Bộ mặt thật của bọn phản động cần phải được vạch trần và đấu tranh loại trừ

  Reply
 • Pingback:Vạch trần luận điệu sai trái, thù địch của Mai V.Phạm |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.