Vạch trần luận điệu xuyên tạc về cuốn sách của Tổng Bí Thư

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 – 2023), ngày (2/2/2023), cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt. Lợi dụng vấn đề trên một số trang mạng, đưa tin, xuyên tạc.

Trên trang “Vietnamthoibao Nguyễn Huyền phát tán bài viết Đảng đang xây dựng một thần tượng lãnh đạo mới’’ với nội dung mang tính kích động, chống phá Đảng….,

Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý nhằm xuyên tạc, nói xấu Tổng Bí Thư, xuyên tạc chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta. Bởi thực tiễn cho thấy:

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn; Việc xuất bản cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua, đặc biệt là niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và vai trò của Tổng Bí Thư là rất lớn.Với 3 phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, “Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, cuốn sách là hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vấn đề lớn, trọng tâm liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chắc chắn sẽ được giải đáp thấu đáo qua cuốn sách, để mỗi người dân hiểu hơn về “cuộc chiến” này, về quyết tâm của Đảng, của người đứng đầu Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Đáng chú ý, cuốn sách đánh dấu chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Đó là một quá trình, một chặng đường xuyên suốt, nhất quán về tư tưởng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí Thư. Được nghe, theo dõi các bài phát biểu, các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng, tại các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… càng khẳng định những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này thêm một lần nữa được khẳng định khi phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, học giả trong và ngoài nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Có thể nói, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Vì vậy, chúng ta cần vận dụng, thực hiện, đồng thời đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngăn cản công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.