VẪN LÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN CŨ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc sau Đại hội. Có thể thấy, những thủ đoạn của chúng vẫn là chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 hay xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

1.Cần phải nhận thức rằng, đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của nước ta và xu thế phát triển của thời đại.Các thế lực thù địch cho rằng, việc Việt Nam tiếp tục lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ là sai lầm và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là khái niệm què quặt, sao chép từ Trung Quốc. Vì vậy, chúng tùy tiện đòi từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đòi hủy bỏ Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, từ bỏ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Những luận điệu trên là vô căn cứ, xuyên tạc, thâm độc nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc của nước ta chứng minh rằng: trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân thấm đượm tinh thần yêu nước, bất khuất, song đều lâm vào bế tắc và cuối cùng thất bại. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã nhanh chóng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đưa sự nghiệp Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển đi lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945; đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đó, có lúc chúng ta cũng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm nhưng với bản lĩnh kiên định, phương pháp cách mạng, khoa học, sáng tạo, Đảng ta đã nghiêm túc kiểm điểm và rút ra những bài học kinh nghiêm sâu sắc, đồng thời, xác định chủ trương, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước thành công. Những thành tựu đã đạt được qua 35 năm đổi mới càng chứng tỏ sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là đúng đắn, phù hợp lịch sử và xu thế phát triển của thời đại, không phải là sự sao chép từ bất kỳ mô hình chủ nghĩa xã hội nào như luận điệu của những kẻ cơ hội chính trị, các phần tử phản động đã nêu ra.

2.Nhận thức đúng về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Nói về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, các thế lực thù địch đưa ra những luận điệu bỉ ổi rằng, tại Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ là chủ-tớ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng cho rằng Đảng ta nhượng bộ ở Biển Đông và bán đất cho Trung Quốc. Đây là những luận điệu xuyên tạc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chúng ta biết rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống. Mối quan hệ giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, nay được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã và đang ngày càng phát triển, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn duy trì mối quan hệ láng giềng, hợp tác, hòa bình cùng phát triển với Trung Quốc song cũng kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia – dân tộc, chứ hoàn toàn không phải như những gì mà các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền, xuyên tạc. Vì vậy, mỗi chúng ta phải nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẪN LÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN CŨ

  • 27 Tháng Ba, 2021 at 1:32 chiều
    Permalink

    Mỗi công dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện được âm mưu của của các thế lực thù địch và bọn phản động không để chúng lừa gạt, kích động, lôi kéo.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.