Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng

Ngày 06 Thắng 5 năm 2019, trên trang blog badamxoe có đăng bài: Cái giá phải trả nếu chấp nhận độc tài toàn trị của tác giả Đỗ Ngà. Trong bài viết của mình, Y đã lợi dụng việc luận giải về quy luật phát triển của các hình thái kinh tế xã hội để đánh lừa độc giả, nhằm kích động, nói xấu, hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền bá tư tưởng “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”.

1. Trong bài viết của mình, Đỗ Ngà đưa ra luận điệu: “Ở tại những quốc gia đa nguyên đa đảng, thì đảng cầm quyền có chu kỳ nắm quyền tầm 5 năm (Hoa kỳ chỉ có 4 năm) một khoảng thời gian đủ để nhân dân kiểm chứng năng lực của đảng như thế nào?…”

Đúng! hiện nay, hầu hết các nước tư bản đều thực hiện đa nguyên, đa đảng. Bề ngoài thì các đảng chính trị có vẻ như được tự do, bình đẳng tranh cử để trở thành đảng cầm quyền, chi phối Quốc hội và Chính phủ. Nhưng thực chất bên trong, chỉ có những đảng được sự hậu thuẫn của các thế lực tư bản độc quyền mới có thể giữ được vai trò lãnh đạo và suy cho cùng thì tất cả đều nhằm bảo vệ cho lợi ích duy nhất của một giai cấp, đó là giai cấp tư sản. Mỹ là quốc gia có hơn 100 đảng, nhưng chỉ có hai đảng (Cộng hòa và Dân chủ) thay nhau cầm quyền trong hàng trăm năm qua. Bởi hai đảng này luôn nhận được sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm quyền cũng đều là đảng của giai cấp tư sản – giai cấp chiếm số ít trong xã hội, nhưng lại nắm phần lớn tài sản của quốc gia, do đó nhà nước tư sản vẫn là chính quyền của giai cấp tư sản nấp đằng sau cái bộ mặt dân chủ giả hiệu. Theo đó, dân chủ ở Mỹ cũng chỉ là nền dân chủ tư sản – một nền dân chủ phục vụ cho thiểu số.

2. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu khánh quan.Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu trước sức ép của bọn phản động tay sai và đế quốc, để gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần với nhiều đảng phái cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Song, trong quá trình cách mạng, các đảng phái chính trị do thực dân xâm lược và tay sai ngoại bang dựng lên đã không vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc lần lượt theo chân bọn quan thày bỏ dân, bỏ nước, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo có đường lối cách mạng đúng đắn, vì quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, vì nền độc lập và sự phát triển của đất nước đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

 Sau 1954, Đảng ta chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận. Được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các thế lực phản động ở miền Nam đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và khát vọng của nhân dân đã bị nhân dân cả nước ta đã đứng lên đánh đổ, nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất lãnh đạo đất nước và xã hội..

Ngày 12/9/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của một số hãng thông tấn, báo chí lớn của Nhật Bản như: hãng thông tấn Kyodo News, báo Nikkei, hãng NHK, báo Yomiuri Simbun, hãng truyền hình TV Asahi…. Trong đó có phóng viên đã hỏi: Việt Nam đã thiết lập thể chế chính trị một đảng duy nhất trong nhiều năm lịch sử. Hiện nay, hệ thống chính trị như vậy là rất hiếm trên thế giới. Ngài có tin tưởng rằng hệ thống chính trị độc đáo này sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời: “Tôi cho rằng, bản chất cốt lõi nhất của dân chủ là bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; thể chế chính trị nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số nhân dân, của dân tộc thì thể chế đó sẽ có sức sống lâu dài, mãnh liệt, không phụ thuộc vào việc có một đảng hay đa đảng. Và vấn đề quan trọng quyết định không phải là ở số lượng mà là ở chất lượng của đảng, tức là đảng đó là đảng của ai, được tổ chức, hoạt động như thế nào và vì lợi ích của ai, mối quan hệ với nhân dân như thế nào, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân ra sao, có được đại đa số nhân dân ủng hộ hay không”?

Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu theo một tôn chỉ duy nhất, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: “Sự tín nhiệm và ủng hộ của nhân dân là cơ sở quan trọng, quyết định nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình và chúng tôi tin tưởng rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam”.

Thực chất nội dung bài viết của Đỗ Ngà nhằm tán dương “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, âm mưu kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Vì vậy, chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng

 • 17 Tháng Năm, 2019 at 7:51 sáng
  Permalink

  bản chất của dân chủ là quyền làm chủ của người dân có được bảo đảm trên thực tế hay không chứ không phải phụ thuộc vào 1 hay nhiều đảng

  Reply
 • 20 Tháng Năm, 2019 at 6:24 sáng
  Permalink

  Nhân dân luôn và chỉ tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 20 Tháng Năm, 2019 at 8:16 sáng
  Permalink

  Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ở Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng

  Reply
 • 21 Tháng Năm, 2019 at 7:18 sáng
  Permalink

  Đa nguyên, đa đảng là chiêu trò chính trị phản động, không phù hợp với Việt Nam!.

  Reply
 • 22 Tháng Năm, 2019 at 7:35 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Reply
 • 28 Tháng Năm, 2019 at 7:18 sáng
  Permalink

  Ở Việt Nam dù là nhất nguyên, một đảng nhưng đảng cầm quyền – Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2019 at 2:22 chiều
  Permalink

  Bản thân khái niệm “đảng” đã nói lên yêu cầu “đa” rồi, nếu không thì lập đảng làm cái khỉ khô gì, chỉ cần một thứ “chính quyền Cộng Sản” là được, nghĩ kỹ xem? Độc đảng là độc tài, dù cho có to lớn hay tự tán dương đến đâu cũng vậy. Ngụy biện láo toét 100%

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.