Cảnh giác với luận điệu làm sai lệch bản chất xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa chúng ta đến nay đã 50 năm nhưng những lời căn dặn của Người để lại trong bản Di chúc vẫn vẹn nguyên tính thời sự, mãi là di sản quý báu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo lời Bác dạy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã luôn khắc ghi lời Người, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Người.

Với quan điểm của Đảng là, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, những hạn chế, khuyết điểm đều công khai, thế hiện rõ quyết tâm của Đảng với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thế nhưng, các lực lượng phản động, thù địch đã cố tình xuyên tạc, làm sai lạc nhận thức và dư luận, bằng việc trích dẫn cắt xén, lắp ghép những nhận định công khai về những yếu kém, khuyết điểm trong Đảng và trong cán bộ Đảng viên, coi đó là sự “trả lời” với những di nguyện của Bác. Thực chất, đây là thủ đoạn quy chụp, xuyên tạc bản chất của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, Đảng chỉ có sai lầm khuyết điểm, hòng làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng hiện nay.

Việc Đảng ta chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nhằm chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên thấy những cái sai, cái không đúng để mà tránh, mà rèn luyện, tu dưỡng. Đồng thời công khai, thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm cũng có nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam không che giấu những khuyết điểm của mình, dũng cảm chỉ ra những ung nhọt để cắt bỏ nó, nhằm làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện mới. Thực tiễn cho thấy, Đảng không né tránh và phủ nhận, đó là vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sự công khai những yếu kém, tồn tại, khuyết điểm là thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng và di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Điều đó cũng khẳng định Đảng luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, luôn dự vào đân để “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không bao giờ đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật.

Do vậy, mọi người cần phải hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch khi chúng chỉ trích dẫn, bình luận, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm mà không để cập đến những thành tựu để quy chụp chủ quan làm sai lệch bản chất, giá trị của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Cảnh giác với luận điệu làm sai lệch bản chất xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.