Không thể phủ nhận những giá trị tư tưởng về dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch thời gian gần đây được tiến hành ngày càng trắng trợn, chúng không từ một thủ đoạn nào để bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người. Một trong những ví dụ điển hình đó là bài viết “Dân chủ bịp không thể tách rời hệ thống lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh” của Le Nguyen trên trang mạng Danlambao.

Thứ nhất, Le Nguyen xuyên tạc rằng: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ bịp bợm do Hồ Chí Minh tuyên bố”. Rõ ràng, đây là những lời lẽ xuyên tạc trắng trợn dân chủ ở nước ta, bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Le Nguyen là một kẻ chuyên lấy những vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ vì vậy, việc Le Nguyen bẻ cong ngòi bút để nói xấu, vu cáo, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không phải là chuyện lạ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa Dân chủ một cách dễ hiểu: Dân chủ nghĩa là dân là chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Thấm nhuần và thực hiện tư tưởng của Người, Đảng ta luôn xác định dân chủ ở nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp cách mạng xây dựng, phát triển đất nước, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới nhiều hình thức dân chủ khác nhau. Để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhiều phương hướng, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đưa ra nhằm thúc đẩy việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện. Và thực tế là, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc bảo đảm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay không chỉ được khẳng định trong chủ trương, đường lối của Đảng mà còn được thể chế hóa và bảo đảm thực hiện thông qua Hiến pháp và hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc thực hành dân chủ đã và đang tạo động lực thúc đẩy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước nói chung, của các cấp chính quyền nói riêng; khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước; đóng góp tích cực vào việc cải cách hành chính; góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước.

Thứ hai, Le Nguyen cho rằng: “Mỗi lần xử án các quan tòa vội vã kết tội những cá nhân, tổ chức lương thiện dũng cảm mở miệng đòi hỏi quyền lợi chính đáng”. Những cá nhân, tổ chức mà Le Nguyen cho là những người hoạt động tiên phong, đấu tranh vì dân chủ bị bắt, bị kết tội, thực chất đây là những kẻ cơ hội chính trị, là tay sai của các thế lực thù địch đã dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ nhân quyền, tán phát nhiều bài viết có nội dung phản động chống Đảng, Nhà nước ta, điển hình như: Mẹ Nấm, Hồ Hải, Điếu Cày, Hội Anh em Dân chủ… Những phiên tòa xét xử các đối tượng này diễn ra công khai, minh bạch, theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Với những nhận định xuyên tạc mà Le Nguyen đưa ra trong bài viết, là những công dân của đất nước Việt Nam, chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm thâm độc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Không thể phủ nhận những giá trị tư tưởng về dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • 3 Tháng Chín, 2018 at 3:32 chiều
  Permalink

  Le Nguyen càng ngày càng tỏ rõ sự hung hãn và ngu dốt của mình qua các bài viết được phát tán trên không gian mạng!

  Reply
 • 3 Tháng Chín, 2018 at 5:37 chiều
  Permalink

  Đã từ lâu Le nguyên đã bọc lộ là kẻ phản động bằng những luận điệu xuyên tạc, bóp méo thực tiễn nước ta. Tên này cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 10:44 sáng
  Permalink

  Là công dân của đất nước Việt Nam, chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 3:35 chiều
  Permalink

  Lê nguyên đã tự biến mình thành kẻ tật nguyền. mắt sáng không muốn tự chọc mù, tai nghe rõ không muốn tự chọc thủng, suy nghĩ minh mẫn không muốn lại tự u mê…. không nói, không viết mọi người còn nghĩ hắn là người thường, đọc rồi mới thấy kẻ điên giữa đời.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 7:24 sáng
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc sáng ngời, là kim chỉ nam dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 2:21 chiều
  Permalink

  Có thể nói, những kẻ chống Hồ Chí Minh, xúc phạm Người cho dù họ là ai, cách thức thể hiện thô bạo hay bóng gió chỉ là hành vi tự vạch trần nhân cách thấp hèn của mình.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:17 sáng
  Permalink

  Không như Le Nguyen xuyên tạc, thực chất Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của dân chủ. Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ, Người khẳng định, dân chủ nghĩa là: “Dân là chủ”, “dân làm chủ”, “dân là gốc”, “nước ta là nước dân chủ”, “dân chủ là cái chìa khóa vạn năng”. Khẳng định vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, Người nhấn mạnh: “Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, nền dân chủ XHCN mà Đảng, Nhà nước xây dựng là nền dân chủ đối với quảng đại quần chúng nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi vi phạm giá trị dân chủ chân chính của nhân dân. Và thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt và thực hiện tốt và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Những kẻ bồi bút như Le Nguyen thực chất là những tên tâm thần chính trị, luôn hoang tưởng với những nhận thức tầm thường, đen tối.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc sáng ngời, là kim chỉ nam dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của Le Nguyen về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 10:06 sáng
  Permalink

  không thể phủ nhận những giá trị to lớn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kẻ đang mưu toan lợi dụng tự do, dân chủ như Le Nguyen để phát ngôn cuồng xiên phải bị lên án và cách ly khỏi xã hội

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:26 sáng
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, ngọn đuốc sáng ngời dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội. Những luận điệu xuyên tạc của Le Nguyen về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải lên án.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.