Không thể phủ nhận vai trò to lớn của phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Như một thói quen, cứ vào tháng 5 hằng năm, khi cả dân tộc Việt Nam đang hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các thế lực thù địch, phản động cơ hội, bất mãn về chính trị lại tăng cường các hoạt động chống phá xuyên tạc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, như vừa qua trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do RFA đăng bài: “Càng thi đua học tập theo gương Hồ Chí Minh, càng lộ nhiều quan chức tham nhũng” với luận điệu sai trái rằng: “học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh là vô bổ, tốn ngân sách, hình thành một thế hệ làm theo một hình mẫu do người khác định hướng không được tự do khám phá và thể hiện khả năng bản thân”.

Trước hế, cần khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, đây là sự thật được cả thế giới công nhận. Học tập và làm theo Người giúp đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước, với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay đã và đang từng bước kiềm chế, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, không thể nói “học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là vô bổ, càng học tập làm theo càng có nhiều cán bộ quan chức tham nhũng”.

Thứ hai, Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh không cản trở tự do khám phá và thể hiện khả năng bản thân, trái lại còn khuyến khích, tạo điều kiện cho cá nhân phát triển toàn diện.

Chủ tích Hồ Chí Minh, là một tấm gương sáng ngời về lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc; phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt; sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm. Những phẩm chất này là những yếu tố quan trọng trong việc khám phá và phát triển bản thân và đây cũng là những phẩm chất rất cần thiết cho sự phát triển cá nhân của mỗi người. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giúp chúng ta hiểu rõ về những phẩm chất đó, rèn luyện hình thành và hành động theo những phẩm chất giá trị đó. Ngoài ra, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyến khích khả năng độc lập tư duy, sáng tạo và khám phá, Người luôn đề cao sự tự học, ham đọc sách, nghiên cứu và học hỏi, khuyến khích mọi người phát triển trí tuệ và tư duy sáng tạo của mình. Tư tưởng này không giới hạn hoặc cản trở khả năng khám phá và phát triển bản thân, mà ngược lại, nó truyền cảm hứng và là động lực để mỗi người tự tin vươn tới những mục tiêu mới. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh không chỉ giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn về mặt đạo đức và nhân cách, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển bản thân và khám phá tiềm năng của mình trong mọi lĩnh vực.

Như vậy, luận điệu cho rằng: “học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh là vô bổ, tốn ngân sách, hình thành một thế hệ làm theo một hình mẫu do người khác định hướng không được tự do khám phá và thể hiện khả năng bản thân” là xuyên tạc, ngụy biện, quy chụp, cố tình tạo ra sự hiểu lầm trong quần chúng nhân dân, nhằm mục đích, phá hoại cuộc vận động học tập và làm theo tấm ngương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; xóa nhòa hình tượng Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam;  kích động tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước. Những âm mưu thủ đoạn như thế không thể phủ nhận tính đúng đắn và giá trị to lớn của cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.