TIẾN VĂN – KẺ VÔ LIÊM XUYÊN TẠC THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH

Dẫu biết rằng, chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Chúng dùng trăm mưu, nghìn kế với đủ giọng điệu để thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Mới đây, Tiến Văn đăng trên “Daploisongnui. com với bài viết “Độc tôn Chính trị và Độc quyền lãnh đạo”. Trong bài viết, Y xuyên tạc nhiều vấn đề, trong đó, đáng chú ý là đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, Tiến Văn nên biết rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã hy sinh cả cuộc đời mình chỉ vì dân tộc, vì Tổ quốc Việt Nam, Người đã trải qua bao khó khăn, gian khổ đi khắp thế giới để tìm ra con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để mọi người dân Việt Nam có được cuộc sống như ngày hôm nay. Công lao to lớn của Người không chỉ được lịch sử và các thế hệ người Việt Nam ghi nhận mà thế giới cũng phải ghi danh. Điều này được minh chứng, năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã ghi trong quyết định tổ chức kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công nhận Người là người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, là danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Theo Nghị quyết của UNESCO: “Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Trong Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới xuất bản tại Anh và Mỹ, cũng đã ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản bị lật đổ. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa thế kỷ XX.” Ấy vậy mà Tiến Văn  – kẻ vô liêm sỉ lại cho rằng: “Kẻ thù lãnh chủ xướng chính sách tàn bạo này không ai khác chính là: Hồ Chí Minh”

Thứ hai, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngợi ca đạo đức, nhân cách của Người là tâm nguyện, là trách nhiệm cao cả, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn của mọi con dân đất Việt.

Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn và ghi nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dẫn dắt con đường cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ cho thực dân, đế quốc trở thành người dân có quyền sống, quyền độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc. Nhân dân Việt Nam được sống trong độc lập tự do, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai ai cũng hiểu điều đó, chỉ những kẻ như Tiến Văn mới không nhìn thấy, không nhận ra mà thôi. Nếu ai đó dám cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh có đường lối “cầm quyền tàn bạo và phản động”, dám phỉ báng Người là “kẻ này”, “kẻ nọ” thì đích thị họ là con “quỷ mặt người”, là kẻ phản động, hại nước, hại dân. Tiến Văn chính là kẻ như vậy! chắc chắn nhân dân Việt Nam không một ai là không bất bình với những kẻ như Y.

Dân tộc ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người đã làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông, đất nước ta”. Điều đó, được cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới và dân tộc Việt Nam thừa nhận, suy tôn, được lịch sử ghi nhận như một niềm tự hào, kiêu hãnh vô song của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, để dẫn dắt dân tộc ta đi đến những vinh quang như hôm nay. Những kẻ như Tiến Văn, nếu không nhờ công ơn đó, chắc gì đã được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này. Vậy nên, cũng đừng “ăn cháo, đá bát”, đừng vô ơn bạc nghĩa, đừng ném đá vào lịch sử, đừng phỉ báng thần tượng Hồ Chí Minh, hãy giữ lại dù chỉ một chút lương tri, nếu không làm gì giúp được cho dân, cho nước thì hãy cứ sống yên phận là “kẻ tôi đòi”, đừng làm gì để mang tội với nhân dân, với đất nước và hậu thế sau này.

Tóm lại, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô liêm, bất chính mới không nhận thấy, mới dám phỉ báng và bôi đen. Cho nên, mỗi người dân Việt Nam hãy cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của Tiến Văn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.