VẪN LÀ CHIÊU TRÒ HẠ BỆ THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH

Bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là mục tiêu chống phá trong âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, hiện nay khi đất nước chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những kẻ cơ hội chính trị, được sự hậu thuẫn, tiếp tay của các thế lực phản động bên ngoài ra sức đẩy mạnh tuyên truyền chống phá, phủ nhận tư tưởng đạo đức, phong cách và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc một cách quyết liệt, với mật độ cao hơn. Chúng thường tập trung khoét sâu vào các vấn đề nhân thân, lai lịch, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kiểu dựa trên những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc, hình ảnh đã photoshop hoặc cắt xén để nhào nặn ra những tác phẩm bịa đặt có liên quan đến con người, thân thế và sự nghiệp của Người.

 Các thế lực thù địch tạo “tần xuất dầy đặc” những “sóng ngầm trong bể” để xuyên tạc về sự nghiệp, tư tưởng của Người. Chúng tiếp tục rêu rao các luận điểm như: Hồ Chí Minh không phải là thánh nhân như Đảng đã tuyên truyền; cuộc đời của Người là cả một bi kịch, đầy mâu thuẫn. Bên cạnh đó, các đối tượng bịa đặt dàn dựng những vở kịch về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các luận điệu như: “Hồ Chí Minh không phải là người vĩ đại đã hy sinh cuộc đời riêng để tận hiến cho dân tộc, mà từng có vợ, con và nhiều người tình”. Rồi sau đó quy kết cho rằng “Hồ Chí Minh không dám thừa nhận và nhẫn tâm bỏ mặc vợ con mình”. Chúng còn bịa đặt ra những câu chuyện hoang đường, trong đó Hồ Chí Minh được miêu tả như một con người tầm thường, bản năng và sống xa hoa hưởng lạc, chứ không hề giản dị thanh bạch như tuyên truyền, đất nước Việt Nam không đi theo Hồ Chí Minh mà “theo tư bản thì sẽ giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Chúng ta đều biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Ở Người có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, kết hợp phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, trí dũng và nhân văn, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia và trở thành một phần giá trị của văn hóa nhân loại. Thực tế, hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, con đường, phương pháp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ xã hội mới ở Việt Nam là cơ sở cho đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và thời đại luân thấm sâu và lan tỏa vào mọi tầng lớp nhân dân, được minh chứng qua thực tiễn cách mạng Việt Nam và ngày càng tỏa sáng, in sâu trong trái tim, khối óc của hàng triệu triệu con người.

Âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là không hề thay đổi. Tới đây, nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII, các thế lực thù địch, phản động sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng quyết liệt hơn. Do đó, việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về hình tượng, tư tưởng, đạo đức lãnh tụ Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Vì vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay là mỗi người dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và thẳng thắn lên án luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước bôi nhọ đến thanh danh, đạo đức, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.