Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và kích động bạo loạn – âm mưu đen tối của Nguyễn Hữu Liêm

Gần đây, trên trang “Danchimviet” Nguyễn Hữu Liêm đã tung lên bài viết“Tại sao Cách mạng chính trị ở Việt Nam chưa xẩy ra”,với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và kích động bạo loạn chính trị ở Việt Nam.

Thứ nhất, để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, với những luận điệu không hề có căn cứ, mà chỉ từ cái lối suy diễn, quy chụp của cá nhân mình, trong bài viết Nguyễn Hữu Liêm đã dùng đủ các lời lẽ xấu xa, bôi nhọ, xúc phạm đến Bác mà ai đọc được cũng thấy phẫn nộ như: “Hồ Chí Minh – dù tốt đẹp hay tai họa – là biểu trưng của tầng mức văn hóa Việt cho thế kỷ 20. Ông là hiện thân của cái tốt nhất và xấu nhất của một dũng sĩ cách mạng mang tâm chất nhà Nho. Dù ông đã từng chê Truyện Kiều, phủ nhận giáo điều Nho giáo, khai mở văn hóa cách mạng văn hóa triệt để cho dân Việt; tuy nhiên, ông vẫn là một nhà nho cổ điển, mang nặng tinh thần phong kiến cổ đại – dù đã được rửa tội bằng ý chí và ngôn ngữ cách mạng mới lạ. Thực ra, ông là một tông đồ khai lập một tôn giáo mới cho Việt Nam”. Với những độc giả không có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử khi đọc bài viết trên của Nguyễn Hữu Liêm có thể dẫn tới sự thừa nhận, và tỏ thái độ không đúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số người Việt Nam đã nhận thấy rằng, đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất to lớn: tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn cho cách mạng Việt Nam; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một chính đảng Mác xít chân chính; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam; sáng lập, xây dựng Nhà nước vô sản của dân, do dân, vì dân; cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đưa Việt Nam ta tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều kỳ tích như ngày nay. Thì những lời lẽ trên của Nguyễn Hữu Liêm chẳng qua chỉ là âm mưu nhằm phê phán, phủ nhận tính nhân văn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ, uy tín, thanh danh và cuộc đời cách mạng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh; với mục đích nhằm kích đông, kêu gọi nhân dân ta tẩy chay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động, phủ nhận con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn mà thôi.

Thứ hai, Nguyễn Hữu Liêm cho rằng: “Sau vụ án xử “Nhóm nghiên cứu Chấn” của Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung… năm 2010, cho đến nay, ở Việt Nam chưa thấy xuất hiện hay nhen nhóm một tổ chức chính trị cách mạng nào mang tính tổ chức”. Vậy Nguyễn Hữu Liêm có biết vì sao không? Bởi vì những hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia của Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung là rất rõ ràng và đầy đủ chứng cứ. Theo cơ quan an ninh điều tra Lê Công Định đã viết, sưu tầm trao đổi qua thư điện tử 60 đầu tài liệu gồm 413 trang, trong đó trực tiếp viết 33 bài tuyên truyền công kích chế độ, tuyên truyền các giá trị tư sản phương Tây, ca ngợi Hoàng Minh Chính; sưu tầm, tàng trữ 27 bài chỉ trích, phê phán đường lối chính sách tôn giáo, giáo dục, hoạt động tư pháp của Đảng, Nhà nước, đòi thay đổi hiến pháp mà các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong gửi cho Định, trong đó có cuốn “Từ độc tài đến dân chủ” do tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” dịch gửi cho Định phân tích các cuộc đấu tranh bất bạo động lật đổ các thể chế chính trị diễn ra tại châu Á, châu Âu; Trần Huỳnh Duy Thức đã viết, sưu tầm, trao đổi qua thư điện tử 60 đầu tài liệu bao gồm 381 trang (19 bài trên blog “Change we need”, 23 bài trên blog “Trần Đông Chấn”, 16 bài trên blog “Psonkhanh”, 194 trang trên thư điện tử); Nguyễn Tiến Trung lập blog cá nhân, viết, tán phát nhiều tài liệu, trực tiếp điều hành, quản lý diễn đàn “Thanh niên dân chủ” trên các trang web, báo điện tử nhằm lôi kéo, tập hợp nhiều thanh niên Việt Nam đang học ở Pháp, Mỹ tham gia, trong đó có Nguyễn Thị Hường, Trần Chiêu Việt, Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Trác Việt, Trần Dũng Nghi, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Bách, Trần Minh Răn, Nguyễn Thị Thanh Vân… được cử làm vai trò cốt cán trong tổ chức phản động “Tập hợp thanh niên dân chủ”; nhóm này đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn kế hoạch chống Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, “Nhóm” này đã bị Pháp luật Việt Nam trừng trị thích đáng,đúng người, đúng tội. Thế mà Nguyễn Hữu Liêm lại là kẻ “có mắt như mờ”, hay “giả ngu không biết” nên mới tiếp tục kích động, cổ súy, xúi giục các phần tử bất mãn, phản động tập hợp lại thành tổ chức chính trị để tuyên truyền xuyên tạc, gây rối, gây bạo loạn để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tóm lại bài viết của Nguyễn Hữu Liêm là hết sức phản động, là sự vu khống trắng trợn nhằm bôi nhọ, làm tổn hại thanh danh, uy tín, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và có âm mưu kích động, kêu gọi những phần tử bất mãn, phản động tập hợp lực lượng thành tổ chức chính trị để gây rối, gây bạo loạn chính trị chống phá Đảng và Nhà nước. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh vạch trần chân tướng và làm rõ bộ mặt phản động, trơ tráo của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.