30 THÁNG 4 – NGÀY HỘI THỐNG NHẤT NON SÔNG

Vừa qua trên Bloger của baotiengdan Đoàn Bảo Châu có bài viết: “Điều cần nói”, cho rằng ngày 30 tháng 4 với bên thắng cuộc, ngày ấy là ngày “chiến thắng”, ngày “giải phóng”, ngày “thống nhất”; với bên thua cuộc là ngày “mất nước”, ngày “thua cuộc” và trong cuộc chiến tranh này mọi lý tưởng chỉ là phù phiếm khi người Việt chĩa súng vào nhau. Bởi vì, cả hai phía đều không bao giờ có thể làm được một thứ được gọi là “hoà hợp hoà giải dân tộc”. Thực chất, Đoàn Bảo Châu đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam và ý nghĩa ngày 30 tháng 4 ngày độc lập, thống nhất trọn vẹn của đất nước.

Thứ nhất, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, dựng lên chế độ ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ lớn. Công cuộc hòa hợp hòa giải dân tộc lúc bấy giờ chỉ có thể trở thành hiện thực với một lời giải duy nhất khi và chỉ khi dân tộc Việt Nam phải đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để làm nên một 30 tháng 4 lịch sử.

Thứ hai, chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất trong lịch sử nhân loại; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Chiến thắng đó đã chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, vào tinh thần bất khuất, tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Đất nước đang bước vào thời cơ, vận hội mới, vận hội ấy đòi hỏi chúng ta phải học tập, quán triệt và thực hiện thắng lợi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người Việt Nam hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, vượt qua những khác biệt, cùng nhau vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong muốn cuối cùng trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu “thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Đồng thời nêu cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4/1975 và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đoàn Bảo Châu và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.